Aftagerpanel for Odontologi

Aarhus Universitet og København Universitet har fra 2014 nedsat et fælles aftagerpanel for Tandlægeuddannelserne ved de to universiteter.

Aftagerpanelets medlemmer ses af nedenstående oversigt. Udover disse er medlemmerne af studienævnene ved de to uddannelser også repræsenteret i aftagerpanelet.

Navn

Organisation

Ellen Frandsen

Lektor (AU)

Karen Geismar

Tandlæge, Sundhedsstyrelsen

Lisbeth Nielsen

Specialtandlæge

Carsten Eckhart Thomsen

Studieleder og lektor (KU)

Anne Mette Mørcke  

Studieleder og lektor (AU)

Thomas Guldborg

Tandlæge, klinikejer

Freddie Sloth

Formand for Tandlægeforeningen

Kjeld Martinussen

Vicedirektør, Region Midtjylland

Eva Sidelmann Karring

Afdelingstandlæge samt studieleder (AU)

Majken Wahl

Privatpraktiserende tandlæge

Anne Kaae-Nielsen

Overtandlæge, Lyngby Taarbæk Kommune

Britt Lilja

Privatpraktiserende tandlæge

Kim Ekstrand

Viceinstitutleder, Odontologisk Institut (KU)

Anders Hasselbalch Christensen

Privatpraktiserende tandlæge

Dorte Trier Schleidt

Overtandlæge Fredensborg Kommunes Tandpleje

Judith Autrup

Klinisk underviser samt formand for Censorkorpset (AU)