Strategi

Mission for Health

Aarhus Universitet, Healths mission er at forbedre befolkningens sundhed gennem forskning, talentudvikling og uddannelse på højt internationalt niveau samt at sikre formidling og videnudveksling inden for hele det sundhedsfaglige område.

Vision for Health

Health medvirker aktivt til, at befolkningens sundhed og trivsel øges, at sygdomme forebygges og diagnosticeres, og at syge mennesker behandles, plejes og rehabiliteres effektivt efter moderne og evidensbaserede kriterier. Det gør vi ved:

 • at skabe ny brugbar viden gennem forskning i topklasse
 • at understøtte udviklingen af de talenter, som er og bliver ansat på Health
 • at hente og formidle viden fra og til det omgivende samfund
 • at udklække veluddannede kandidater, som har gennemført relevante og formålstjenlige uddannelser

Strategier for Health frem mod 2020

Helt overordnet er de strategiske målsætninger for Health at:

 • øge antallet af nationale og internationale topforskere
 • øge antallet af artikler i high-impact internationale tidsskrifter
 • tiltrække flere og større eksterne forskningsbevillinger
 • styrke talentudvikling gennem en fortsat kvalitetsmæssig forbedring og internationalisering af områdets forskeruddannelser
 • tiltrække de bedste studerende og undervisere samt udvikle forsknings- og uddannelsesmiljøerne
 • forstærke partnerskaber såvel internt i universitetsverdenen som i forhold til de kommunale, regionale og erhvervsmæssige sektorer
 • styrke rollen som leverandør af forskningsbaseret viden til det omgivende samfund gennem en ambitiøs Scientific Social Responsibility-strategi.

Strategi for kerneområderne på Health

Forskning

 • Styrke samarbejdet i forskningsnetværk blandt andet mellem de stærke forskningscentre på Healths institutter
 • Støtte tiltrækningen af flere eksterne midler eksempelvis gennem support ved større ansøgninger og generelt øget fokus på eksterne ansøgninger
 • Holde fokus på rekruttering af forskertalenter og topforskere

Uddannelse

 • Udvikle og implementere nye og eksisterende uddannelser og undervisningsmetoder
 • Styrke kvaliteten gennem øget fokus på undervisningskvalifikationer internt og i rekruttering af nye medarbejdere
 • Hæve gennemførelsesprocenten blandt andet på baggrund af forsøg med kvote 2 optag med interviews på medicinuddannelsen

Samarbejde

 • Konsolidere og videreudvikle fakultetets samarbejde med sundhedssektoren og herunder erhvervslivet, Region Midtjylland, kommuner m.fl. samt fortsat at holde fokus på samfundsrådgivningen og myndighedsbetjeningen
 • Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser
 • Øge synligheden i den offentlige debat gennem agendasættende initiativer

Talentudvikling

 • Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau
 • Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter samt fortsat at identificere og støtte talenterne i hele forløbet fra prægraduat til den professionelle, akademiske karriere
 • Tilbyde talentforløb fra bachelor til post.doc.