Forskningssamarbejde

Virksomheder kan få hjælp af forskerne på Health – og omvendt. Det gælder både for små og mellemstore virksomheder og for større koncerner.

Forskningsprojekter kan afprøve et produkt fx i forbindelse med sportspræstationer, eller teste en ny behandlingsmulighed. Men samarbejdet kan også være idéudvikling, tage form som erhvervs-ph.d. eller samfinansieret forskning.

Muligheder for forskningssamarbejde

Core-faciliteter

Health råder over serviceenheder med særligt udstyr og specielle kompetencer, som er tilgængelige for forskere fra universiteter, hospitaler og andre samarbejdspartnere, de såkaldte Core-faciliteter.

KEA (Klinisk Epidemiologisk Afdeling)

KEA, Aarhus Universitetshospital, er en international forskningsafdeling med ansatte fra mere end 10 nationer og en række førende forskere tilknyttet. Afdelingen tilbyder forskningsrelaterede ydelser til både offentlige instanser og private biotekvirksomheder.

NEXT (National Experimental Therapy Partnership)

NEXT er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning, bestående af landets regioner, universiteter, lægemiddelproducerende virksomheder og et GTS-institut. Derudover har NEXT et antal associerede partnere. Center for Infektionsmedicin er forankret på Aarhus Universitetshospital.

Åbent entreprenørskab

Institut for Biomedicin og det interdisciplinære center iNano er blandt spydspidserne i pilotprojektet, ”Åbent Entreprenørskab”, der skal accelerere kommercialisering af forskningen. Industriens Fond har investeret 35 mio. kr. i projektet, der lægger op til, at repræsentanter for industrien kan sidde i forskningsmiljøerne – og at virksomhederne åbner dørene for forskere.

Erhvervs-ph.d./postdoc

Et erhvervsrettet forskningsprojekt og forskeruddannelse under ét i samarbejde mellem en virksomhed, en ph.d.-studerende og universitetet. Virksomhederne søger Innovationsfonden om en erhvervs ph.d., og kandidaten søger Ph.d.-skolen.

Kontakt: Henrik Scriver

Andre samarbejdsmuligheder

  • Én indgang
    Enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg
  • AU Food Platform
    Interdisciplinær forskning og innovation indenfor mad