Myndighedsbetjening

Flere af fakultetets institutter har opgaver, som har med betjening af myndigheder at gøre. Det drejer sig først og fremmest om opgaver inden for odontologi og retsmedicin.

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Institut for Odontologi og Oral Sundhed betjener myndigheder i form af retsodontologi og rådgivning til en lang række myndigheder og råd, herunder Arbejdsskadestyrelsen, Patientskadestyrelsen, Patientombuddet, Retslægerådet, Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, Tandskadeankenævnet og Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Kontakt instituttet

Institut for Retsmedicin

Institut for Retsmedicin hjælper justitsvæsenet med obduktioner, findestedsundersøgelser samt personundersøgelser af ofre for vold, voldtægt, børnemishandling og tortur. Instituttet har et tæt samarbejde med centrene for voldtægtsofre og Center for Børn udsat for Overgreb. Desuden foretages kemiske analyser på blod og vævsprøver for indhold af narkotika, lægemidler og giftstoffer. Disse analyser foretages i forbindelse med politiets trafikkontrol samt ved toksikologiske undersøgelser af dødsfald. Endelig foretager instituttet analyse af beslaglagte effekter; pulver, tabletter, væsker og plantemateriale for indhold af narkotika, lægemidler og dopingstoffer.

Instituttet har et tæt samarbejde med politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland.

Myndighedsbetjening udgør størstedelen af instituttets arbejdsopgaver.