Viden, sundhed og velfærd

Aarhus Universitet og Region Midtjylland skaber sundhed og velfærd gennem viden på højt internationalt niveau.

Sundt samarbejde

Aarhus Universitet og Region Midtjylland indgik i 2012 aftalen ”Sundt samarbejde” om samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen omfatter hele sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, og skaber rammerne for forskningsbaserede sundhedstilbud af højeste kvalitet. Sammen sætter vi fokus på viden, sundhed og velfærd, så patienter og borgere i regionen er sikret behandling af international topklasse.

Samarbejdet indebærer at

  • Det gode samarbejde omkring universitetshospitalet fortsat udvikles 
  • Regionshospitalerne har status af teaching hospitals, der er forpligtet til at varetage forskningsbaseret studenterundervisning 
  • Hospitalsfunktioner med betydelig forskningsaktivitet kan blive universitetsklinikker
  • Universitetet ansætter akademiske koordinatorer på regionshospitalerne og Præhospitalet, som er stedlig koordinator for studenterundervisning, ph.d.vejledning mm.
  • Der er etableret en fælles ledelsesstruktur med et ledelsesforum og to koordinationsudvalg for hhv. hospitaler og folkesundhedsområdet 

Strategispor i samarbejdet

  • Vi udvikler ny viden på højt internationalt niveau
  • Vi udveksler viden lokalt, nationalt og internationalt
  • Vi anvender viden aktivt

Læs mere om vores vision og strategi


Vil du vide mere om forskningssamarbejdet?

Kontakt

Katrine Svane Jørgensen, fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 7841 2047