Vision og strategi

”Sundt samarbejde” bygger på en vision og strategi. Gennem samarbejdet skaber Aarhus Universitet og Region Midtjylland resultater for befolkningens sundhed og merværdi for samfundet gennem udviklingen af sundhedsvæsenet.

Vision

Aarhus Universitet og Region Midtjylland skaber sundhed og velfærd gennem viden på højt internationalt niveau.

Strategispor

Vi udvikler ny viden på højt internationalt niveau

Ny viden er drivkraften i udviklingen af sundhedsvæsenet, og sikrer større nytte for befolkningen og samfundet som helhed. Vi har fokus på områder, hvor vi har særligt gode forudsætninger for at skabe værdi for patienterne, borgerne og samfundet. I udviklingen af ny viden inddrager vi kommuner og praksissektoren for at sikre sammenhæng og udvikling i det samlede sundhedsvæsen.

Vi udveksler viden lokalt, nationalt og internationalt

Ny og eksisterende viden gør en forskel, når den udveksles med andre og finder vej til den praktiske hverdag i sundhedsvæsenet. Vi udveksler viden gennem forskningsbaseret undervisning, forskningssamarbejde med sundhedsvæsenets øvrige parter og industrien og ved at udbrede vores viden nationalt og internationalt gennem videnskabelig publikation, omtale og anvendelse i faglige miljøer.

Vi anvender viden aktivt

Viden finder sin virkelige værdi, når den anvendes og gør gavn for befolkningens sundhed. Vi anvender aktivt forskningsresultater i alle dele af sundhedsvæsenet. Sammen gør vi vejen fra investering i ny forskning og udvikling til praktisk anvendelse kort. Vi bruger ligeså ny forskningsbaseret viden som beslutningsstøtte i det politiske og administrative system.

Mere om Aarhus Universitet og Region Midtjyllands strategi for ”Sundt Samarbejde”

 

 

Kontakt

Katrine Svane Jørgensen, fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 7841 2047