Delaftaler

Region Midtjylland og Aarhus Universitet har i 2012 og 2013 indgået en række aftaler om samarbejde på sundhedsområdet. Aftalerne indebærer, at regionen og universitetet har udvidet og intensiveret det tætte samarbejde, der igennem en lang årrække har været omkring Aarhus Universitetshospital.

Med de nye aftaler er samarbejdet omkring regionshospitalerne, inkl. Regionspsykiatrien og Præhospitalet, intensiveret, ligesom folkesundhedsområdet er blevet omfattet af de overordnede aftaler.

 

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

Katrine Svane Jørgensen, fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 7841 2047