Organisation

Der er etableret en stærk ledelsesstruktur til at understøtte fremdriften i universitetets, regionens og VIAs samarbejde på sundhedsområdet. Ledelsesstrukturen består af

og koordinationsudvalg på følgende to områder:

De to koordinationsudvalg bindes sammen af LUR, som udgør det øverste ledelsesorgan.

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

Maiken Rose Hjortbak, chefkonsulent, Health, Aarhus Universitet

Email: mrhj@au.dk

Telefon:  2033 8576


Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 2152 5997


Tina Kleis Madsen, chefkonsulent, VIA Sundhed

Email:  tije@via.dk

Telefon:  8755 2961