Organisation

Der er etableret en stærk ledelsesstruktur til at understøtte fremdriften i universitetets, regionens og VIAs samarbejde på sundhedsområdet. Ledelsesstrukturen består af

og koordinationsudvalg på følgende to områder:

De to koordinationsudvalg bindes sammen af LUR, som udgør det øverste ledelsesorgan.

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

Katrine Svane Jørgensen, fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 7841 2047