Universitetsklinikker

Der er i universitet-regionssamarbejdet stort fokus på at have forskningsaktivitet i alle dele af det regionale sundhedsvæsen. For at styrke forskningsaktiviteten på hospitalerne uden for Aarhus Universitetshospital er der med indgåelsen af det nye aftalekompleks i 2012 åbnet op for, at regionshospitalerne, inkl. Regionspsykiatrien og Præhospitalet kan blive tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik.

Der er indtil videre godkendt følgende universitetsklinikker:

Hvad er en universitetsklinik

Begrebet universitetsklinik dækker over en fælles prioritering af et område for Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Klinikken omfatter et speciale eller afgrænset fagområde, hvor man kan have fokus på patientnær forskning på højeste internationale niveau. En universitetsklinik kan også bestå af flere specialer samlet inden for et større område, fx folkesundhed, sundhedstjenesteforskning, rationel diagnostik o.lign.

Formål med universitetsklinikkerne

Oprettelsen af universitetsklinikker skal højne forskningsindsatsen og forskningskulturen på de regionale hospitaler. Udnævnelsen af en universitetsklinik skal desuden ses som et kvalitetsstempel, der har til formål at synliggøre den pågældende afdelings forskningsaktiviteter.

Kriterier for at blive oprettet som universitetsklinik 

Oprettelsen af universitetsklinikker skal medvirke til at højne forskningsindsatsen og forskningskulturen generelt på de regionale hospitaler. For at blive godkendt som universitetsklinik skal ansøgeren kunne dokumentere en betydelig forskningsaktivitet, herunder en årrække med internationale publikationer og forskeruddannelse med hovedsæde på klinikken. Der skal desuden foreligge en plan for, hvorledes man agter at fastholde og udbygge den position, klinikken har nationalt såvel som internationalt.

Principperne for hvad det indebærer at være en universitetsklinik fremgår af Principnotat om universitetsklinikker af 19. december 2013 (pdf).

Andre former for tilknytning til universitetet

Udover at blive tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik, kan regionshospitalerne, Regionspsykiatrien og Præhospitalet også indgå andre former for tilknytning med universitetet:

  • Ved forskningsmæssige enkeltstillinger, fx professorater
  • I forbindelse med konkrete, enkeltstående forskningsprojekter
  • Ved universitære samarbejdsaftaler
Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

Maiken Rose Hjortbak, chefkonsulent, Health, Aarhus Universitet

Email: mrhj@au.dk

Telefon:  2033 8576


Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 2152 5997


Tina Kleis Madsen, chefkonsulent, VIA Sundhed

Email:  tije@via.dk

Telefon:  8755 2961