Elevansvarlig på klinikken

Dette kursus blev udbudt på Sommerskolen i 2018.
Har du ønsker til kurser på næste Sommerskole, er du velkommen til at kontakte os.

Er du elevansvarlig på klinikken - eller kunne du tænke dig at blive det?

På kurset får du værktøjerne til at varetage opgaven. Du får inspiration fra praksis samt fra skolens praktikpladskoordinator. 

Kursusindhold

Du kommer til at høre om:

 • Hvordan uddannelsen er opbygget?
 • Aftaletyper
 • Hvilke krav der er til klinikken (praktikplan, elevplan, afsluttende prøve).
 • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Den vigtige introduktion til klinikken - hvordan afklarer I bedst gensidige forventninger til samarbejdet?
 • Hvordan I sikrer, at eleven lærer – og lærer det rigtige
 • Hvordan I kan skabe motivation til læring
 • Opfølgningssamtaler som redskab til udvikling og trivsel
 • Virksomhedskultur – skrevne og uskrevne regler
 • Ungdomskulturen i dag
 • Rollen som elevansvarlig
 • Rollen som faglig mentor

 Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og cases.

Undervisere

Susanne Rimmer
Praktikpladskoordinator, IOOS, Health, Aarhus Universitet

Joan Nørgaard
Drift- og personaleansvarlig for Tandregulering Fyn og
elevansvarlig i Odense Kommunale Tandpleje

Kontakt

Camilla Bonnevie

Institutsekretær

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam
M
H bygn. 1610, 186
P +4587168274
P +4528992279