Hygiejneworkshop

Dette kursus blev udbudt på Sommerskolen i 2018.
Har du ønsker til kurser på næste Sommerskole, er du velkommen til at kontakte os.

Et aktivt kursus om klinikhygiejne


NIR for tandklinikker giver stadig klinikkerne mange udfordringer og anledning til mange spørgsmål. Hertil kommer, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu aktivt fører kontrol med bl.a. hygiejnen på klinikkerne.

På kurset får I først et kort overblik over NIR, og herefter arbejder deltagerne i grupper med udvalgte emner.

Du kan vælge mellem 4 workshops:

  •  Håndhygiejne, personlige værnemidler og kliniktøj
  •  Rengøring og desinfektion af udstyr til flergangsbrug
  •  Pakning af instrumenter, sterilisation samt kontrol af autoklaver
  •  Vandkvalitet, rengøring af unit samt lokalerengøring

Til hver workshop udleveres baggrundsmateriale, herunder en række situationsbeskrivelser, som deltagerne skal søge at løse. Afslutningsvis samler hver gruppe resultaterne i praktiske hygiejnebeskrivelser, som præsenteres for alle deltagere. Alle præsentationer rundsendes efter kurset til deltagerne.

Efter tilmelding beder vi dig angive, hvilken workshop, du ønsker at deltage i.

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer med ansvar/interesse for klinikkens hygiejne.
Du vil få et dybere indblik i, hvordan man kan tolke i NIR for Tandklinikker og gode redskaber til brug i dagligdagen.

Undervisere

Erling Østergaard
Ekstern lektor og freelance konsulent, Aarhus Universitet    

Lillian Hansen
Studievejleder, faglærer, IOOS, Health, Aarhus Universitet

Kontakt

Camilla Bonnevie

Institutsekretær

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam
M
H bygn. 1610, 186
P +4587168274
P +4528992279