Patienter med psykiatriske diagnoser

Dette kursus blev udbudt på Sommerskolen i 2018.
Har du ønsker til kurser på næste Sommerskole, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan får vi det bedste ud af mødet med børn, unge og voksne med psykiatriske diagnoser på klinikken?


I tandplejen møder vi ofte børn, unge og voksne med psykiske diagnoser. Det kan give udfordringer i hverdagen på klinikken, for hvad er lige “den bedste måde” i kommunikationen og behandlingen af patienten?

På kurset får du viden om de mest almindelige psykiske lidelser, og du bliver klædt bedre på til at forstå borgernes psykiske og kognitive vanskeligheder og vil dermed i højere grad kunne respondere på deres adfærd.

Formiddag - ved Heine Lund Pedersen

Du vil få en kort introduktion til hjernen og til de kognitive funktioner. Herefter er der fokus på de problemstillinger, som kendetegner og er typiske følger af psykiske lidelser, hjerneskader, og misbrug.

Der vil være særlig fokus på udvalgte kognitive vanskeligheder som opmærksomhedsfunktioner, overblik, emotionel kontrol, impulskontrol og social kognition. Det indebærer, hvordan problemstillingerne kan vise sig i klinikken, og hvordan de kan imødegås på en god måde.

Kursusformen er oplæg med god mulighed for spørgsmål.

Eftermiddag - ved Maiken Bagger

  • Hvad kan vi gøre for de urolige eller bange børn, når vi ser dem i børnetandplejen?
  • Hvordan kommunikerer vi med de teenagere, der ikke kan overskue en almindelig hverdag?
  • hvordan kan vi arbejde med voksne, der måske ikke har grænser?
  • Hvad er de nuværende og kommende udfordringer med psykiatriske lidelser i Omsorgstandplejen?
  • Hvordan skaber vi de bedste rammer for behandling af svært psykiske syge borgere?
  • Hvad kan vi gøre for de demente, der ikke længere kan samarbejde i tandbehandlingen?

Udfordringerne i forbindelse med tandbehandling af patienter med forskellige psykiatriske lidelser beskrives ud fra cases fra udredningstidspunktet og op gennem teenageårene.

Kursusformen vil være case- og diskussionsbaseret.

Undervisere

Heine Lund Pedersen
Psykolog i privat praksis, specialist og supervisor i neuropsykologi, www.heinelundpedersen.dk 

Maiken Bagger
Tandlæge, klinikleder af Specialtandplejen, Aalborg Kommunale Tandpleje

Kontakt

Camilla Bonnevie

Institutsekretær

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam
M
H bygn. 1610, 186
P +4587168274
P +4528992279