Skal patienterne nu til at bestemme?

Fakta

KURSET ER AFLYST

Tilmeldingsfrist:

Dato: Tirsdag 14. august 2018

Tid: Kl. 13.00-16.00

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: Kr. 1.600 inkl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal: Maks. 30

WHO - Sundhed 2020

I den fælleseuropæiske ramme for sundhed og velvære står der: 
“Sundhedsprofessionelle skal sørge for, at de mennesker, de arbejder med, involveres i beslutninger vedrørende egen sundhed” .

Sundhedslovens § 1 står der:
“Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte ”.

Kurset tager udgangspunkt i patientinddragelse og deltagelse:

  • Hvordan vil det være, hvis vi holder op med at arbejde på patienten og i stedet arbejder sammen med ham/hende?
  • Skal vi omdefinere forholdet mellem “eksperten” og “brugeren”?
  • Hvordan inddrager vi patienten i beslutninger om behandling?
  • Hvordan hjælper vi borgeren til at deltage aktivt i sundhedsfremme?
  • Kan vi bevare vores faglighed i en mere patientcentreret praksis? 
  • … og tør vi? 

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde med cases og diskussion.

      

Underviser

Anne B. Christensen, tandlæge, MSA, IOOS, Health, Aarhus Universitet

Fakta

KURSET ER AFLYST

Tilmeldingsfrist:

Dato: Tirsdag 14. august 2018

Tid: Kl. 13.00-16.00

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: Kr. 1.600 inkl. moms og inkl. forplejning

Deltagerantal: Maks. 30

Kontakt

Camilla Bonnevie

Institutsekretær

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam
M
H bygn. 1610, 186
P +4587168274
P +4528992279