Skal patienterne nu til at bestemme?

Dette kursus blev udbudt på Sommerskolen i 2018.
Har du ønsker til kurser på næste Sommerskole, er du velkommen til at kontakte os.

WHO - Sundhed 2020

I den fælleseuropæiske ramme for sundhed og velvære står der: 
“Sundhedsprofessionelle skal sørge for, at de mennesker, de arbejder med, involveres i beslutninger vedrørende egen sundhed” .

Sundhedslovens § 1 står der:
“Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte ”.

Kurset tager udgangspunkt i patientinddragelse og deltagelse:

  • Hvordan vil det være, hvis vi holder op med at arbejde på patienten og i stedet arbejder sammen med ham/hende?
  • Skal vi omdefinere forholdet mellem “eksperten” og “brugeren”?
  • Hvordan inddrager vi patienten i beslutninger om behandling?
  • Hvordan hjælper vi borgeren til at deltage aktivt i sundhedsfremme?
  • Kan vi bevare vores faglighed i en mere patientcentreret praksis? 
  • … og tør vi? 

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde med cases og diskussion.

      

Underviser

Anne B. Christensen, tandlæge, MSA, IOOS, Health, Aarhus Universitet

Kontakt

Camilla Bonnevie

Institutsekretær

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam
M
H bygn. 1610, 186
P +4587168274
P +4528992279