Uddelegering, samtykke og journalisering

Dette kursus blev udbudt på Sommerskolen i 2018.
Har du ønsker til kurser på næste Sommerskole, er du velkommen til at kontakte os.

Få styr på reglerne


De seneste år har der været megen debat inden for tandplejen om alle de mange love, instrukser og retningslinjer, der gælder for tandklinikker.

Siden 2017 har de risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed sat ekstra fokus på, hvordan lovgivningen fortolkes, og hvordan vi bedst lever op til kravene. 

Fortolkningen af reglerne og “oversættelsen” til brug i daglig praksis kan være vanskelig – der er findes ikke en præcis facitliste.

På kurset får du en opdatering om love og regler:

  • Hvem må hvad? Autorisationsloven og retningslinjerne for uddelegering til medhjælp.
  • Instrukser for uddelegering – hvad skal de indeholde?
  • Patientsamtykke
  • Journalisering – hvad er en god journal?

For hvert emne arbejder vi med konkrete eksempler fra dagligdagen, så du er rustet til at udarbejde instrukser på egen klinik og til at have styr på regler for samtykke og journalisering.

Kurset er for hele teamet.

Kursusformen består af oplæg, øvelser og diskussion.

Undervisere

Caroline Hørsted    
Tandlæge, viceinsitutleder for uddannelse, IOOS, Health, Aarhus Unviversitet

Helle Hornhaver 
Tandlæge, koordinator for Efter- og videreuddannelse, IOOS, Health, Aarhus Unviversitet

Dorte Gjesse
Tandlæge, IOOS, Health, Aarhus Unviversitet

 

 

Kontakt

Camilla Bonnevie

Institutsekretær

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Erhvervsam
M
H bygn. 1610, 186
P +4587168274
P +4528992279