Tompladsordning

- læs enkeltfag i dagtimerne

Introduktion

Hvis du har mulighed for at læse i dagtimerne, så er Tompladsordningen en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer.

Du læser enkeltfag og følger undervisningen sammen med de fuldtidsstuderende, hvor du derved får indsigt i den nyeste forskning. Du får også mulighed for at gå til eksamen i faget.

Betingelsen for at blive optaget er, at der er en ledig plads på holdet, og at du opfylder adgangskravene til det enkeltfag, du søger om optagelse på. 

Obs! Det er ikke muligt at læse enkeltfag på Medicin og Odontologi under Tompladsordningen.

Fag udbudt i efteråret 2017

Forventes opdateret medio april. 

Fag udbudt i foråret 2017

Det er ikke længere muligt at søge optagelse i foråret 2017.

Kandidat i sygepleje

 • Sygepleje og samfund (10 ECTS)
 • Videregående kvalitative metoder (10 ECTS) 

Kandidat i Optometri og synsvidenskab (monofaglige fag, 2. semester)

 • Psykofysiske tests (10 ECTS)
 • Specialoptik og trafik (10 ECTS)

Bachelor i Idræt (valgfag)

 • Friluftsaktiviteter og kystfriluftsliv (10 ECTS)
 • Idrætspsykologi (10 ECTS)
 • Undervisning og formidling (10 ECTS)
 • Nye trends i sports- og kropskulturen (5 ECTS)
 • Kost, helbred og idræt (5 ECTS)
 • Idrætsskader (5 ECTS)

Kandidat i Idræt (valgfag)

 • Molekylær muskelbiologi (5 ECTS)
 • Sportsbiomekanik - bevægelsesanalyse og præstationsoptimering (5 ECTS)

Deltagerbetaling

Det koster 300 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag at læse på Tompladsordningen.

Deltagerbetalingen dækker undervisning, administration og tre eksamensforsøg.

Hvis det er din arbejdsgiver, der skal betale, oplyser du det på ansøgningsskemaet.

Flere informationer og regler om deltagerbetaling

Adgangskrav

Adgangskravene til enkeltfag under Tompladsordningen er de samme som til optagelse på det heltidsstudium, som enkeltfaget indgår i - dog er der ikke krav om karakterkvotient.

Du kan finde adgangskravene til de enkelte uddannelser på Aarhus Universitets Studieguide. Adgangskravene er nævnt under beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Ansøgning

Du kan søge om optagelse to gange om året:

Ved ansøgning om optagelse til fag i

 • forårssemesteret er ansøgningsfristen 1. december
 • efterårssemesteret er ansøgningsfristen 1. juni.

Senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Omfang og tilrettelæggelse

Du kan følge enkelte fag eller kurser fra en uddannelse på tompladsordningen. Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Højst halvdelen af den normerede uddannelsestid må gennemføres på tompladsordningen, og heraf må maksimalt ét år følges på fuld tid. Kandidatspeciale kan ikke tages under tompladsordningen.

Eksamen

Du får mulighed for at gå til eksamen i de fag, du følger på tompladsordningen på lige vilkår med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende. 

Skal du bruge dokumentation for dit tompladsfag, kan du lave udskrifter fra Selvbetjeningen.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier
Fakultetet Health
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Tlf.: 8715 3071
E-mail: evu.health@au.dk

Fakta om tomplads

Varighed Semestre forår/efterår
Pris 300 kr. pr. ECTS-point
Næste ansøgningsfrist 1. juni 2017
Undervisning Dagtimer
Sted Aarhus
ECTS-point Varierende

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier
Tlf.: 8715 3071
E-mail: evu.health@au.dk