Talentudvikling

ved Aarhus Universitet, Health

Talentudvikling er rekruttering af de bedste og realisering af den enkeltes potentiale gennem uddannelse og træning. Det vil blandt andet betyde prægraduat forskning, ph.d.-forskeruddannelse, rekruttering til postdoc-stillinger og lektorater eller forberedelse til en karriere i private eller offentlige virksomheder.

Der går cirka 10 år fra talentet er spottet, til den pågældende er ansat som forsker eller i en stilling, der på anden måde gør brug af den enkeltes kompetencer.

Aarhus Universitet, Health stræber efter at udvikle en af verdens bedste forskeruddannelser og dermed bidrage til 'excellence in research', tiltrække både nye og etablerede internationale forskere og bidrage til at løse fremtidens globale udfordringer. 

Læs de tre strategiske hovedmålsætninger inden for talentudvikling

Rekruttering af forskningstalenter

                

(2014. På engelsk. Klik her for dansk version)