NeuroCampus Aarhus

Hjernesygdomme medfører store konsekvenser for de ramte patienter og deres pårørende og er en af de største socialøkonomiske udfordringer i vores samfund. I NeuroCampus-netværket arbejder vi med at skabe fremtidens behandlinger af hjernens sygdomme.

For at udvikle fremtidens medicin og behandlingsprincipper er der brug for ny forskningsbaseret viden. Den kan medvirke til at reducere sygdommenes konsekvenser for den enkelte, familien og samfundet.

NeuroCampus Aarhus (NCA) bestræber sig på at forstå den normale hjernes funktion og de ændringer, der finder sted ved lidelser som psykiske sygdomme, stroke, neurodegenerative sygdomme som Alzheimers og Parkinsons sygdom, bevægeforstyrrelser og traumatisk hjerneskade. Hjernen og nervesystemet er yderst komplicerede forskningsfelter. Det kræver avanceret apparatur og højt specialiserede forskere og klinikere fra en bred vifte af forskningsområder at undersøge, hvordan milliarder af nerveceller kommunikerer med hinanden via nervecellernes kommunikationssystem, synapserne.

NCA omfatter forskningsområder, der spænder fra nanoteknologi over basal og klinisk neurovidenskab til rehabilitering og kognitiv neurovidenskab. NCA's tværfaglige netværk kombinerer forskning og behandling inden for en fælles referenceramme - hvad enten den foregår på molekylært, cellulært eller på system-niveau. Denne synergi gør det muligt at undersøge det virvar af skade- og reparations-mekanismer, som findes på alle niveauer i forbindelse med hjernens sygdomme.

Arrangementer i netværket