Sundhed og samfund

Forskning i sundhed og samfund

Forskningen inden for sundhed og samfund på AU, Health har til formål at løse opgaver, der i et bredt perspektiv fremmer sundheden i befolkningen, såvel nationalt som internationalt. Forskningen er kendetegnet ved at have en høj grad af interdisciplinaritet, og forskningsfelterne forgrener sig i en lang række andre sundhedsvidenskabelige områder.

Forskningen inden for sundhed og samfund på AU, Health er fordelt på Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Odontologi og Oral Sundhed og en række forskningscentre. Her arbejder forskningsgrupper fokuseret inden for specialiserede områder af forskningen. Du kan læse mere om de specifikke forskningsområder via linkene nedenfor.

Forskningsområder

Odontologi og Oral Sundhed

Kontakt

Institut for Folkesundhed
E-mail: ph@au.dk
Web: ph.au.dk

Institut for Klinisk Medicin
E-mail: clin@au.dk
Web: clin.au.dk

Institut for Odontologi og Oral Sundhed
E-mail: ioos@au.dk
Web: dent.au.dk

Institut for Retsmedicin
E-mail: forens@au.dk 
Web: forensic.au.dk


Mere viden

Find en ekspert inden for et bestemt forskningsområde, eller brug søgefunktionen til at finde frem til en specifik forskningspublikation.