Sundhedsøkonomi

Sundhedsøkonomi som videnskabelig disciplin blev grundlagt for omkring 50 år siden. Dengang blev den defineret som udvikling og anvendelse af økonomisk teori og metode til belysning af problemstillinger indenfor sundhed.

Siden da har den udviklet sig til sin egen disciplin, hvor flere teorier og metoder er helt særlige for sundhedsøkonomien.

  • I den sundhedsøkonomiske forskning ved Aarhus Universitet fokuserer vi på den del af sundhedsøkonomien der har relevans for planlægning og ledelse af offentligt finansierede sundhedsvæsner. Det gælder både i Danmark og internationalt.
  • Vi vil gerne bidrage til at optimere fremtidens sundhedsvæsner i tråd med borgernes behov og præferencer.

Forskning

Nogle af de spørgsmål, vi beskæftiger os med er f.eks.

  • Hvordan hænger omkostninger og kvalitet sammen – og kan man få mere kvalitet uden det koster ekstra?
  • Hvordan ser  borgerne på specialisering og centralisering – og passer det med hospitalsstrukturen?
  • Hvilken sundhedsfremme, forebyggelse og behandling giver mest sundhed for pengene?
  • Hvordan fungerer det danske sundhedsvæsen sammenlignet med internationale sundhedssystemer?
  • I hvilken grad er der ulighed i sundhed på tværs af forskellige befolkningsgrupper?

Metoder

Vi er primært kvantitativt fokuserede og baserer ofte vores forskning på en kombination af store datasæt fra f.eks. befolkningsundersøgelser, sundhedsregistre, registre på socioøkonomi og data fra forskellige internationale databaser.

En betydelig del af vores forskning er eksternt finansieret. Vores projekter finansieres blandt andet af bevillinger fra de statslige forskningsråd, fonde og patientforeninger.

Undervisning og formidling

Vi underviser i sundhedsøkonomi på bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser ved Aarhus Universitet.

Samarbejde

Vi prioriterer en høj grad af samarbejde med relevante interessenter som f.eks. beslutningstagere, interesseorganisationer, internationale organisationer og universiteter og ikke mindst lægehuse, hospitaler og andre aktører i driften af sundhedsvæsnet.

Vi samarbejder også bredt på tværs af Aarhus Universitet med blandt andet:

Ligesom vi har et formaliseret samarbejde med DEFACTUM, hvor flere af vores ph.d. studerende har kontorplads.

Vi deltager jævnligt i møder og konferencer i de internationale faglige sammenslutninger for sundhedsøkonomer som NHESG, EUHEA, ISPOR og iHEA.