Fonden til forskning af sindslidelser

Opslag 2023

Med dette opslag indkalder Fonden til forskning af sindslidelser om støtte til forskningsaktiviteter. Opslaget findes på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to udgaver, er det den danske udgave, der er gyldig.

Fonden til forskning af sindslidelser

Fonden støtter forskning af sindslidelser, der finder sted på forskningsinstitutioner i Danmark. Fonden opløses, når den aktuelle ansøgningsrunde er tilendebragt.

Krav til ansøger

Fonden ønsker at støtte vækstlaget. Den ideelle hovedansøger er en ph.d.-studerende eller en forsker med en ph.d.-alder på maks. 5 år.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges midler til at dække udgifter til løn, drift, apparatur, deltagelse i kongresser m.m. i forbindelse med fremtidige forskningsaktiviteter. Det skal tydeligt fremgå af både projektforslaget og budgetforslaget, hvad og hvor meget der søges om.

Krav til ansøgningsmaterialet

Hver ansøgning må maks. fylde 5 sider. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk. Hver ansøgning skal indeholde følgende elementer:

  1. Projektforslag med tydelig angivelse af hovedansøgers navn, hvor projektet udføres, og hvilke dele af projektforslaget som midlerne skal gå til.
  2. Budgetforslag med tydelig information om ansøgt beløb.
  3. Kort CV for hovedansøger med tydelig angivelse af navn, stilling, ansættelsessted og kontaktadresse. Dobbeltansættelser, fx universitet og region, skal fremgå af CV’et.
  4. Publikationsliste for hovedansøger (eventuelt udvalgte publikationer med link til Pure).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2023. Ansøgninger skal sendes til fakultetssekretariatet på Health: ha@au.dk. Der sendes en kvittering til ansøger, når ansøgningen er registreret.

Den videre proces

Efter deadline vil bestyrelsen læse de modtagne ansøgninger igennem. Bestyrelsen vil på et bestyrelsesmøde senest en måned efter deadline beslutte sig for, hvem der skal tildeles midler. Der vil blive sendt et bevillingsbrev i form af en e-mail til bevillingsmodtagerne. Der vil ikke blive sendt afslag til øvrige ansøgere. Ansøger er altid velkommen til at skrive til ha@au.dk og få en status for ens ansøgning.

Spørgsmål

Spørgsmål om ’Fonden til forskning af sindslidelser’ kan sendes til Henry Andreasen, fakultetssekretariatet på Health: ha@au.dk.