Health Forskeruddannelsen

HE Forskeruddannelsen har ansvaret for administration af ca. 670 ph.d.-studerende og ca. 70 studerende på forskningsår.

Afdelingen varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, HR- og personaleadministration, bedømmelser, statistik og doktorafhandlinger. HE Forskeruddannelsen afvikler ca. 120 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med lægelig videreuddannelse.


Du finder os her:

HE Forskeruddannelsen

Katrinebjergvej 89 F Bygning 5132
8200 Aarhus N

E-mail:
graduateschoolhealth@au.dk