Ph.d.- og talentadministrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Ph.d.- og talentadministrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences har ansvaret for administrationen af fakulteternes respektive ph.d.-skoler. I alt ca. 1.400 ph.d.-studerende og ca. 70 studerende på forskningsår.

Afdelingen varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, HR- og personaleadministration, bedømmelser, statistik og doktorafhandlinger m.fl..

Ph.d.- og talentadministrationen står desuden for administrationen og afvikling ca. 160 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med lægelig videreuddannelse.


Ph.d.- og talentchef

Du finder os her:

Ph.d.- og talentadministrationen ved Health

Katrinebjergvej 89 F Bygning 5132
8200 Aarhus N

E-mail:
graduateschoolhealth@au.dk

Ph.d.- og talentadministrationen ved GSST

Ny Munkegade 120 Bygning 1521
8000 Aarhus C

E-mail:
gradschool.scitech@au.dk