Strategi

Mission for Health

Aarhus Universitet, Healths mission er at forbedre befolkningens sundhed gennem forskning, talentudvikling og uddannelse på højt internationalt niveau samt at sikre formidling og videnudveksling inden for hele det sundhedsfaglige område.

Vision for Health

Health medvirker aktivt til, at befolkningens sundhed og trivsel øges, at sygdomme forebygges og diagnosticeres, og at syge mennesker behandles, plejes og rehabiliteres effektivt efter moderne og evidensbaserede kriterier. Det gør vi ved:

 • at skabe ny brugbar viden gennem forskning i topklasse
 • at understøtte udviklingen af de talenter, som er og bliver ansat på Health
 • at hente og formidle viden fra og til det omgivende samfund
 • at udklække veluddannede kandidater, som har gennemført relevante og formålstjenlige uddannelser

Strategier for Health frem mod 2020

Helt overordnet er de strategiske målsætninger for Health at:

 • øge antallet af nationale og internationale topforskere
 • øge antallet af artikler i high-impact internationale tidsskrifter
 • tiltrække flere og større eksterne forskningsbevillinger
 • styrke talentudvikling gennem en fortsat kvalitetsmæssig forbedring og internationalisering af områdets forskeruddannelser
 • tiltrække de bedste studerende og undervisere samt udvikle forsknings- og uddannelsesmiljøerne
 • forstærke partnerskaber såvel internt i universitetsverdenen som i forhold til de kommunale, regionale og erhvervsmæssige sektorer
 • styrke rollen som leverandør af forskningsbaseret viden til det omgivende samfund gennem en ambitiøs Scientific Social Responsibility-strategi.