Samarbejde med Qiagen

Qiagen Aarhus er en bioteknologisk virksomhed, der skaber software til analyse af molekylær data i relation til Next Generation Sequencing. Softwaren er relevant i mange af Healths forskningsområder og kan i fremtiden blive et gængs værktøj for læger, når de skal diagnosticere patienterne ved hjælp af gensekventering.

Samarbejdet med den Aarhus-baserede gren af Qiagen giver forskerne fra Health adgang til avanceret software, som bruges ved analyse af genetisk data samtidig med, at forskerne bidrager til at udvikle softwaren.  

Samarbejdet har værdi for begge parter, men med forskellige indgangsvinkler. Hvor forskernes fokus er resultaterne i forskningen, er Qiagens udbytte indsigt i forskernes behov og brug af analysedelen.Samarbejdet kort


  • Praktikophold for Health-forskere hos Qiagen
  • Gæsteforelæsninger af Qiagen eksperter
  • Oprettelse af erhvervs-ph.d.’er
  • Etablering af delestillinger mellem Health og Qiagen

Vil du også samarbejde?

Ring til os og hør nærmere: