Kommunal tandpleje

Fakta

Tidspunkt:

Sted:

Varighed: 2 uger

Pris: 6.800 inkl. moms 

Deltagerantal: Maks. 30

Beskrivelse

Kurset giver dig kendskab til tandplejesystemet for børn, unge og ældre og du lærer at planlægge og gennemføre relevante profylaktiske aktiviteter for den kommunale tandplejes målgrupper under hensyntagen til forskelle i målgruppernes tandsundhedsmæssige, sociale og kulturelle baggrund.

Indhold

  • Love og regler om kommunal tandpleje
  • Kendskab til de forskellige målgrupper og deres specielle behov
  • SCOR-registrering
  • Udviklingspsykologi
  • Risikobegrebet og indsatser til brugere med øget risiko
  • Sundhedspædagogik, rettet mod de forskellige målgrupper
  • Tilvænningsbehandling og tandlægeangst
  • Behandlingsplanlægning, profylakse og strategier over for risikogrupper
  • Selvstændig planlægning og udførelse af et sundhedspædagogisk projekt

Målgruppe

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.

Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau).

Opbygning

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse, idet ugen er bygget op omkring kursistens egen planlægning og udførelse af et sundhedspædagogisk projekt over for ca. 25 børn. Undervisningen er en blanding af oplæg, diskussion og gruppearbejde omkring det sundhedspædagogiske projekt.

Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen.

Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen. Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

Fakta

Tidspunkt:

Sted:

Varighed: 2 uger

Pris: 6.800 inkl. moms 

Deltagerantal: Maks. 30

Kontakt