Lungeultralyd på børneintensiv (CECLUS)

Formål

 • At undersøge om man kan implementere og oplære speciallæger i lungeultralyd på et børneintensivt afsnit.
 • At bibringe et billeddiagnostisk værktøj til at afklare enkle, kliniske problemstillinger samt øge det parakliniske kompetenceniveau hos læger på børneintensiv.
 • At øge sikkerheden af den kliniske beslutningsproces og dermed udstyre lægerne med et kompetenceløft, samt at højne niveau og sikkerhed i patienthåndteringen. 

Opbygning

Forberedelse:

E-learning gennemgås inden kursusdagen (ca. 8 timers intensiv arbejde). Der er ingen teoretisk gennemgang på kursusdagen, så det er påkrævet, at kursisterne har gennemgået e-learn forud for kurset.

Hands-on træning:

1 dages intensiv hands-on ultralydstræning med rutinerede instruktører på børneintensiv AUH, Skejby på først figuranter og efterfølgende patienter.

Program for Uddannelsesdagen

FLUS Uddannelsesdag den xx.xx.xxxx kl. 08.30-15.00, Børneintensiv, AUH, Skejby

 • 08.30 - 08.45: Introduktion
 • 08.45 - 09.00: Hands on 1 Knapologi
 • 09.00 - 09.45: Hands on 2 FLUS
 • 09.45 - 10.00: Pause, kaffe
 • 10.00 - 10.45: Hands on 3 FLUS
 • 10.45 - 11.45: Scenarie træning med iPad (Gem UL klip på USB)
 • 11.45 - 12.30: Frokost
 • 12.30 – 14.30: Stjerneløb
 • 14.30 - 15.00: Afrunding og evaluering

3-5 x UL apparater, 3-5 x børnefiguranter, Instruktør-Kursist fordeling 1:2.

Efterfølgende 6 måneder:

Kursisten skal:

 • Foretage minimum 50 FLUS scanninger.
 • Uploade 5 FLUS cases med standardiseret videoklip, hvor der gives løbende feedback.
 • Dokumenter og registrere alle UL scanninger i personlig logfil, som laves af kursisten selv.

Løbende feedback:

Efter hands-on træningen skal kursisterne løbende uploade 5 FLUS cases. Der skal foretages standardiseret videoklip af forudbestemte områder, som kursisterne lærer på kursusdagen. Upload foregår til en lukket database. Der gives løbende feedback således, at kursisten ikke må uploade ny case, før kursisten har reflekteret over feedbacken og brugt den til at forbedre næste undersøgelse.

Kvalitetsvurdering:

6 mdr. efter hands-on træningen skal der fortages kompetenceevaluering i form af særlig udarbejdet Objective Structured Assessment of Ultrasound Skills (OSAUS) 15 min. ud fra ovenstående læringsmål. Der scannes på figurant. Herudover skal kursisterne vurderer cases, hvoraf min. 80% af svarene skal være rigtige.

Deltagere:

Max. 10 deltagere. Kursisterne opdeles i 5 hold med 1 underviser pr. hold. 

Kursusledelse:

Overlæge, klinisk lektor, PhD. Ole Graumann, Center of Clinical Ultrasound, Aarhus Universitet.

Kompetencer

Efter end uddannelsesforløb skal deltageren kunne:

 • Betjene et ultralydsapparat
 • Kunne foretage og diagnosticere kliniske sygdomme ved FLUS (fokuseret lunge UL)
  • Pneumothorax: Ja/ nej
  • Pleuravæske: Ja/nej
  • Lungekonsolideret: Ja/nej
  • Interstitielt syndrom: Ja/nej 

Uddannelsesbevis

Efter end uddannelsesforløb med bestået kompetenceevaluering udleveres et diplom med i alt 5 ECTS point 

Udbyder

Center of Clinical Ultrasound, CECLUS

Tidspunkt:
Uddannelsesforløbet afholdes efter behov.

Sted:
Børneintensiv, AUH, Skejby 

Pris: 

Ansøgningsfrist:

Sprog: dansk

Kursusleder