Nefrologisk ultralyd (CECLUS)

Formål

  • At undersøge om man kan implementere - og oplære speciallæger op i nyreultralyd på et nefrologisk- og børnenefrologisk afsnit.
  • At bibringe et billeddiagnostisk værktøj til at afklare enkle, kliniske problemstillinger samt øge det parakliniske kompetenceniveau hos nefrologer og børnenefrologer.
  • At øge sikkerheden af den kliniske beslutningsproces og dermed udstyre lægerne med et kompetenceløft, samt at højne niveau og sikkerhed i patienthåndteringen.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsesforløbet er speciallæger i nefrologi.

Opbygning

Forberedelse:

E-learning gennemgås inden første kursusdag (ca. 4 timers intensiv arbejde). Der er ingen teoretisk gennemgang på kursusdagen, så det påkrævet at kursisterne har gennemgået e-learn forud for kurset.

Hands-on træning:

2 dages intensiv hands-on ultralydstræning med rutineret instruktører på Røntgen- og Skanning AUH, Skejby på først figuranter og efterfølgende patienter.

Efterfølgende 6-12 måneder:

  • Alle UL scanninger dokumenteres og registreres i logfil
  • Foretage minimum 75 fokuseret nyre UL
  • Uploade 25 cases med standardiseret videoklip, hvor der gives løbende feedback.

Løbende feedback:

Efter hands-on træningen skal kursisterne løbende uploade 25 cases. Der skal foretages standardiseret videoklip af forudbestemte områder, som kursisterne lærer på de 2 uddannelsesdage. Upload foregår til en lukket database. Der gives løbende feedback således, at kursisten ikke må uploade ny case før kursisten har reflekteret over feedbacken og bruger det til at forbedre næste undersøgelse.

Kvalitetsvurdering:

6-12 mdr. efter hands-on træningen skal der fortages kompetenceevaluering i form af særlig udarbejdet Objective Structured Assessment of Ultrasound Skills (OSAUS) 15 min. ud fra ovenstående læringsmål. Der scannes på figurant. Herudover skal kursisterne vurderer cases, hvoraf min. 80% af svarene skal være rigtige.

Deltagere:

Max. 4 deltagere. Kursisterne opdeles i 2 hold med 1 underviser pr. hold.

Kursusledelse:

Overlæge, klinisk lektor, PhD. Ole Graumann, Center of Clinical Ultrasound, Aarhus Universitet.

Kompetencer

Efter end uddannelsesforløb skal deltageren kunne:

  • Betjene et ultralydsapparat
  • Foretage fokuseret nyre UL, diagnosticere og gradere hydronefrose. 

Uddannelsesbevis

Efter end uddannelsesforløb med bestået kompetenceevaluering udleveres et diplom med i alt 5 ECTS point 

Udbyder

Center of Clinical Ultrasound, CECLUS

Tidspunkt:
Uddannelsesforløbet forventes afholdt en gang om året.

Sted:

Pris: 

Ansøgningsfrist:

Sprog: dansk

Kursusleder