Point-of-care ultralyd for den akutte patient (CECLUS)

Formål

Formålet med uddannelsesforløbet er at gøre deltagerne i stand til hurtigere og bedre at diagnosticere, behandle og visitere den akutte patient. Dette opnås gennem anvendelsen af point-of-care ultralyd til den objektive undersøgelse af den akutte patient.

Målgruppe

Uddannelsesforløbet er rettet mod læger på Region Midtjyllands akuthospitaler, der er involveret i modtagelse, undersøgelse og behandling af akutte patienter. 

Opbygning

 1. E-learning: 12-16 timers forberedelse før kursusdagene
 2. 2 kursusdage med hands-on træning
 3. Scanning på afdelingen under supervision: Min. 60 scanninger  
 4. Følgedag på BDA: arrangeres af deltageren selv  
 5. Certificering: ca. 15 minutters demonstration af UL-kompetencer  

Kompetencer

Efter uddannelsen skal du med ultralyd kunne påvise:

 • Perikardie eksudat
 • Vægfortykket venstre ventrikel
 • Dilateret venstre/højre ventrikel
 • Dilateret venstre atrium
 • Nedsat EF
 • Pneumothorax
 • Pleuravæske
 • Fri væske i peritoneum
 • Galdesten
 • Fortykket galdeblærevæg
 • Aortaaneurisme
 • Hydronefrose
 • Urinblæreretention  

Udbyder

Center for Klinisk Ultralyd, CECLUS og Region Midtjylland

Tidspunkt:

Sted:

Pris: 6500,- DKK  

Ansøgningsfrist:

Sprog: dansk