Ultralyd i almen praksis (CECLUS)

Formål

 • At bibringe deltagerne såvel teoretiske som praktiske basiskompetencer inden for de mest almindelige former for fokuseret klinisk ultralydskanning i almen praksis.
 • At gøre deltagerne i stand til hurtigere og bedre at diagnosticere, behandle og visitere patienter i almen praksis. Dette opnås gennem anvendelsen af point-of-care ultralyd til den objektive undersøgelse af patienten og gennem anvendelse af ultralydvejledt intervention i behandlingen af patienten.

Målgruppe

Læger i almen praksis. 

Opbygning

Deltagere:

Max. 10 deltagere.
Deltagerne opdeles i 5 hold. Der vil være 5 undervisere på 1. dag og 2 undervisere på 2. dag.

Indhold

Forberedelse: E-learning gennemgås inden første kursusdag (ca. 24 timers intensivt arbejde). Der er ingen teoretisk gennemgang på kursusdagene, så det er påkrævet, at deltagerne har gennemgået elearningen forud for kurset.

Hands-on træning: 2 dages intensiv hands-on ultralydtræning med rutinerede instruktører på SkejSim i Aarhus.

Ultralydscanning i egen praksis: De efterfølgende 12 måneder ultralydscanner deltageren i egen praksis.

 • Alle UL-scanninger dokumenteres og registreres i logfil
 • Deltageren foretager minimum 100 scanninger fordelt ligeligt på hver af kategorierne FATE, FLUS, DVT, FAS, MSK og intervention.
 • Deltageren uploader 5 cases med standardiseret videoklip inden for hver af kategorierne FATE, FLUS, DVT, FAS og MSK. Der gives løbende feedback på de uploadede videoklip.

Løbende feedback

Efter hands-on træningen skal deltagerne løbende uploade 5 cases inden for hver af kategorierne FATE, FLUS, DVT, FAS og MSK. Der skal foretages standardiseret videoklip af forudbestemte områder, som kursisterne lærer på de 2 kursusdage. Upload foregår til en lukket database. Der gives løbende feedback således, at deltageren ikke må uploade ny case, før deltageren har reflekteret over feedbacken, hvorved feedbacken kan anvendes til at forbedre næste undersøgelse.

Kompetencevurdering

12 mdr. efter hands-on træningen foretages der en ca. 30 minutters kompetencevurdering. Deltageren scanner en figurant, og der scannes inden for alle kategorier omfattet af uddannelsesforløbet. Kompetencevurderingen foretages ud fra en særlig udarbejdet Objective Structured Assessment of Ultrasound Skills (OSAUS). Herudover skal kursisterne vurderer cases, hvoraf min. 80% af svarene skal være rigtige.   

Kompetencer

Efter endt uddannelsesforløb skal deltageren kunne:

 • Betjene et ultralydsapparat
 • De basale ekkokardiografiske færdigheder for ikke-kardiologer m.h.p. at udføre usuperviseret kardiopulmonal evaluering og optimering (FATE - Focused Assessment with Transthoracic Echocardiography)
 • Udføre diagnostisk point-of-care abdominal ultralyd for abdominalt aorta aneurisme, galdesten, hydronefrose, cholecystit og urinretention (FAS – Fokuseret abdominal ultralyd)
 • Udføre diagnostisk point-of-care abdominal ultralyd for identifikation af spiral, intrauterin foster, hjerteblink og CRL (Crown Rump Length) (FAS – Fokuseret abdominal ultralyd)
 • Udføre FAST protokollen mhp. at identificere fri væske i pleura, pericardium og peritoneum (FAST – Focused Assessment with Sonography for Trauma)
 • Udføre diagnostisk point-of-care lunge ultralyd mhp. at identificere pleural ansamling, pneumothorax og interstitiel syndrom (FLUS – Fokuseret lunge ultralyd)
 • Udføre diagnostisk point-of-care 2-punkts kompressionsultralydscanning for dyb venetrombose (DVT – Dyb vene trombose ultralyd)
 • Udføre diagnostisk fokuseret point-of-care muskuloskeletal ultralyd af skulder, albue, knæ og ankel/fod (MSK – Muskuloskeletal ultralyd)
 • Foretage ultralydvejledt muskuloskeletal blokade
 • Foretage ultralydvejledt punktur og tømning af en ansamling
 • Ultralydscanne relevante subcutane strukturer og identificere absces, hæmatom samt serom
 • Foretage vaskulær ultralydscanning mhp. at identificere blodkar  

Udbyder

Center of Clinical Ultrasound (CECLUS). Uddannelsesforløbet er udarbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicins gruppe for klinisk ultralyd i almen praksis.

Tidspunkt: Kurset forventes afholdt én gang om året.

Sted:

Pris: 15.000 kr. pr. deltager for hele uddannelsesforløbet.

Ansøgningsfrist:

Sprog: dansk

Uddannelsesbevis: Efter endt uddannelsesforløb med godkendt kompetencevurdering udleveres et diplom.