Ultralyd i plastikkirurgien (CECLUS)

Formål

Formålet med uddannelsesforløbet er at bibringe et billeddiagnostisk værktøj til at afklare enkle, kliniske problemstillinger samt øge det parakliniske kompetenceniveau hos læger i det plastikkirurgiske speciale.

Målet er at øge sikkerheden af den kliniske beslutningsproces og dermed udstyre lægerne med et kompetenceløft, samt at højne niveau og sikkerhed i præoperativ operationsplanlægning.

Målgruppe

Uddannelsesforløbet er for plastikkirurger.

Opbygning

Forberedelse:

Relevant litteratur eller e-learning gennemgås inden første kursusdag.

Kursusdag 1 - intro:

 • Introduktion til ultralyd: Fysik, artefakter, Doppler samt knapper og indstilling af scanner
 • Mamma-ultralydscanning: proteser, protese lækager, seromer, hæmatomer, absces og axil
 • Hands-on: Deltagerne scanner på bryst- og gelefantomer
 • Hands-on: Deltagerne scanner på hinanden - axil, hals, lyske samt Doppler

Undervisere: overlæge Lars Bolvig og overlæge Søren Redsted

Kursusdag 2 – mamma:

 • Ultralydscanning og evt. intervention på patienter under supervision. Der scannes på patienter med fokus på mamma. Plastikkirurgisk Afd. identificerer relevante patienter.

Underviser: overlæge Søren Redsted

Kursusdag 3 – ultralyd:

 • Ultralydscanning og evt. intervention på patienter under supervision. Der scannes på patienter inden for ovennævnte områder (minus mamma). Plastikkirurgisk Afd. identificerer relevante patienter.

Underviser: overlæge Lars Bolvig

Efterfølgende 3-4 måneder:

 • Der scannes på afdelingen (noget af tiden under supervision af superbrugerne)
 • Scanninger dokumenteres og registreres
 • Minimum 50 scanninger fordelt på fire ovennævnte kategorier med minimum ti scanninger inden for hver kategori.

Certificering:

Kompetenceevaluering/certificering i form af særlig udarbejdet Objective Structured Assessment of Ultrasound Skills (OSAUS) med ovennævnte læringsmål. Der scannes på udvalgte patienter fra Plastikkirurgisk Afd.

Deltagere:

10 deltagere i alt. På kursusdag 1 opdeles deltagerne på 2 hold med 1 underviser pr. hold.

Kursusledelse:

Overlæge Lars Bolvig, Center of Clinical Ultrasound, Aarhus Universitet. 

Kompetencer

Efter endt uddannelsesforløb skal deltageren kunne:

 1. Betjene et ultralydsapparat
 2. Diagnosticere og foretage ultralydvejledt punktur og tømning af en ansamling
 3. Ultralydscanne relevante subcutane strukturer og identificere absces og hæmatom samt serom
 4. Foretage mamma-ultralydscanning med henblik på at diagnosticere serom omkring brystprotese og rumperede siliconeproteser
 5. Foretage vaskulær ultralydscanning og identificere blodkar ned til en størrelse på 1-2 mm til lapper, herunder skelnen mellem arterier og vener, fx thoracodorsale kar, epigastrica karrenes forløb gennem rectus muskulaturen, perforantkar fra peronea karrene til overliggende hud.

Udbyder

Center of Clinical Ultrasound CECLUS i samarbejde med Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Tidspunkt:

Sted:

Pris: 

Ansøgningsfrist:

Sprog: dansk