Netværk om fødevarer og ernæring

Type 2 Diabetes, hjerte-kar-sygdomme og tab af muskelmasse er eksempler på sygdomme og tilstande, som helt eller delvist skyldes forkert ernæring, og som samlet set koster samfundet millioner af kroner.

Netværket fokuserer på fødevarer og ernæring i en helbreds- og sygdomskontekst. Vi ved, at fx diabetikere og hjertepatienter kan forebygge og mindske deres udfordringer ved at spise på en bestemt måde og i nogle tilfælde supplere med kosttilskud. Det samme gælder patienter, som taber muskelmasse i forbindelse med aldring eller sygdom.

Som samfund har vi brug for meget mere viden om sammenhængen mellem kost og sundhed. Sammenhængen indgår som et element i mange forskningsområder på Health, men som primært forskningsområde er det sjældent. Derfor samarbejder vi i netværket om at kortlægge mønstre og forbindelser og derigennem synliggøre nye uerkendte perspektiver.

Netværk om fødevarer og ernæring består af en bred vifte af kliniske forskere, laboratorieforskere og epidemiologer, som arbejder med metoder, der spænder fra kliniske interventionsstudier til befolkningsundersøgelser og biomedicinske mekanisme-forsøg.

Årsmøde

Netværkets næste årsmøde bliver i 2021.

Kontakt os for mere information