EliteForsk-stipendier bliver nu udbudt til talentfulde ph.d.-studerende

Der er igen mulighed for at foreslå kandidater til ministeriets EliteForsk-rejsestipendier. På Health er fristen for at sende forslag til kandidater den 22. juni 2013.

Rejsestipendiet er på 300.000 kroner og kan blandt andet bruges til rejse- og boligudgifter.
Rejsestipendiet er på 300.000 kroner og kan blandt andet bruges til rejse- og boligudgifter.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser udbyder nu 20 EliteForsk-rejsestipendier til talentfulde- danske ph.d.-studerende. Rejsestipendierne skal anvendes til et længerevarende studieophold ved internationale forskningsmiljøer.

Den interne frist på Health for at indsende forslag til kandidater er den 22. juni 2013. Forslag skal sendes til rådgiver i Healths dekansekretariat Lene Bøgh Sørensen på email: lbso@sun.au.dk

Stipendiet er på 300.000 kroner og kan tidligst blive udbetalt primo 2014. Det kan bruges til indskrivningsgebyrer og andre driftsudgifter, egne rejseudgifter, rejse- og sygeforsikring samt opholds- og boligudgifter. Stipendiet kan ikke anvendes til dækning af løn.

Sådan foreslår du en kandidat

For hver kandidat skal der indsendes følgende bilag på dansk:

En faglig argumentation for kandidaten, herunder en beskrivelse af ph.d.-projektets forskningsmæssige højde og kvalitet (maks én A4-side).

CV og eventuelt publikationsliste for kandidaten med angivelse af sluttidspunkt for kandidatens ph.d.-forløb. Kandidaten skal have mindst 1 1/2 år tilbage af ph.d.-forløbet på indstillingstidspunktet (den 2. september).

Beskrivelse af udlandsopholdets betydning og formål i forhold til ph.d.-projektet samt en beskrivelse af det udenlandske forskningsmiljø (maks én A4-side).

AU kan samlet indstille i alt syv kandidater til ministeriets EliteForsk-rejsestipendium.

Modtagere af EliteForsk- rejsestipendium 2013.

Yderligere oplysninger

Rådgiver Lene Bøgh Sørensen
Aarhus Universitet
Direkte telefon: 2033 8579
lbso@sun.au.dk