Er mænd bedre til at styre deres egen behandling end kvinder?

Der er en lille overraskende forskel mellem kønnene i kvaliteten af selvstyret behandling med blodfortyndende medicin.

Klinisk lektor og læge Thomas Decker Christensen er en af forskerne bag undersøgelsen.

I den hidtil største danske undersøgelse af selvstyret behandling med blodfortyndende medicin (AK-behandling), har forskere fra universitetshospitalerne og universiteterne i Aarhus og Aalborg set på forskelle i sikkerheden ved denne behandling.

Omkring 100.000 danskere har behov for blodfortyndende medicin, og hovedparten anvender lægemidlet warfarin (Marevanâ). Risikoen for blodpropper kan effektivt reduceres med warfarin, men behandlingen er en vanskelig balance mellem over- og underbehandling: Blodpropper på grund af underbehandling og blødning forårsaget af overbehandling. Derfor er det nødvendigt at kontrollere AK-behandlingen nøje, og det gøres ved at måle en INR-værdi, som fortæller om graden af blodfortynding.

Måden at styre AK-behandlingen på er afgørende for at kunne optimere kvaliteten af behandlingen, og selvstyret AK-behandling er en mulighed for at øge behandlingskvaliteten. Ved selvstyret behandling måles INR-værdien på et hjemmemålingsapparat, og patienten doserer selv medicindosis på baggrund af målingen.

Både Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital tilbyder denne behandling. I et forskningssamarbejde mellem de to hospitaler blev der foretaget en videnskabelig undersøgelse med 2068 patienter i selvstyret AK-behandling, repræsenterende i alt 6900 patient-år.

Som et mål for kvaliteten af AK-behandling anvendes ofte den tid, som patienterne opholder sig i det korrekte INR-interval. Generelt anbefaler man, at patienterne skal opholde sig i det korrekte INR-interval i mere end 70 % af tiden, for at der er tale om en højkvalitetsbehandling.

Forskerne fandt, at mænd opnåede en højere tid i det korrekte INR interval end kvinder (76,4% vs. 71,1%), men der var generelt lav forekomst af komplikationer i form af død, større blødninger og blodpropper.

Flere studier nødvendige

Denne første undersøgelse har givet vigtig information om patienter i selvstyret blodfortyndende behandling, og den kan være medvirkende til at øge kvaliteten endnu mere fremover.

Undersøgelsen forklarer ikke forskellen mellem resultaterne af mænds og kvinders selvstyrede AK-behandling, og derfor vil forskerne i Aarhus og Aalborg fortsætte samarbejdet og lave nye studier. De vil bl.a. undersøge, om forskellige årsager til AK-behandling, fx mekaniske hjerteklapper, forkammerflimren og tidligere blodpropper i ben og lunger, kan forklare den lille forskel.

 


Læs mere

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:

Nilsson H, Grove EL, Larsen TB, Nielsen PB, Skjøth F, Maegaard M, Christensen TD. Sex differences in treatment quality of self-managed oral anticoagulant therapy: 6,900 patient-years of follow-up. PLoS One 2014;9(11):e113627

 


Yderligere information

Klinisk lektor og læge Thomas Decker Christensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T
Telefon: 78 45 3029/ 2941 8528
tdc@clin.au.dk