Forskere hædret for dyreetisk forskning

Bente Nyvad og Niklas Telinius fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har hver modtaget et legat på 100.000 kroner. Legatet er uddelt af Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond til afskaffelse af dyreforsøg i den videnskabelige forskning.

Bente Nyvad og Niklas Telinius fik fredag den 12. december 2014 overrakt legatet Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.
Bente Nyvad og Niklas Telinius fik fredag den 12. december 2014 overrakt legatet Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.

Hvert år uddeler Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond legatet Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning, og i år er de i alt 200.000 kroner gået til professor, dr.odont. Bente Nyvad fra Aarhus Universitet og læge og ph.d Niklas Telinius fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Bente Nyvad fra Institut for Odontologi forsker i caries. Videnskabelige studier af huller i tænderne er dog udfordret fordi, man ikke kan eksperimentere med patienters naturlige tænder. Indtil slutningen af forrige århundrede blev eksperimentelle studier af caries derfor gennemført ved hjælp af dyremodeller. I 1980’erne blev der gjort forsøg med at udvikle alternative forsøgsmetoder til studier af eksperimentel caries. Forskere ved Aarhus Universitet med Bente Nyvad i spidsen var blandt pionérerne på dette område.

”Metoden, in situ-modellen, går i al enkelhed ud på, at forsøgspersoner bærer aftagelige akrylproteser udenpå deres egne tænder, hvori der hæftes præparater fra naturlige tænder. Tandstykker kan indsættes og fjernes over tid, alt efter forsøgsprotokollens beskrivelser,” forklarer Bente Nyvad.

Patienterne risikerer ikke at udvikle caries i deres tænder, da man under forsøgene stadig kan have en normal tandhygiejne.

”Eksperimentelle cariesfremmende eller carieshæmmende behandlinger kan desuden foretages uden for munden, uden at genere patienten. Fordelen ved metoden er, at man kan foretage analyser af intakte bakteriebelægninger, mens de bevarer deres oprindelige relation til tandoverfladen,” siger Bente Nyvad.

Hun vil bruge legatet til indkøb af laboratorieudstyr og udgifter til et ph.d. projekt, der belyser, hvor meget fluorid, der er i bakteriebelægninger efter, munden er skyllet med fluorholdig væske.

Forskning på væv fra mennesker

Niklas Telinius fra Institut for Klinisk Medicin er den anden legatmodtager. Han forsker i lymfekredsløbet. Lymfekredsløbet er involveret i mange forskellige sygdomme som eksempelvis kræftrelateret lymfødem, medfødt lymfødem, medicinske bivirkninger og kardiovaskulære sygdomme, herunder medfødt hjertesygdom.

”Ved at opnå større viden om, hvordan lymfekredsløbet fungerer, kan vi lære at forstå disse sygdomme og på sigt tilbyde patienter nye og bedre behandlinger,” fortæller Niklas Telinius.

Den viden, der er om lymfekredsløbet stammer næsten udelukkende fra dyreforsøg, men Niklas Telinius’ forskning baserer sig på væv fra mennesker og ikke dyr.

”Det er væsentligt mere krævende at udføre forskning på væv fra mennesker og ikke dyr. Jeg er derfor glad for, at mit valg om at undgå dyreforsøg bliver tilskyndet. Prisen er en stor anerkendelse af den indsats, jeg har ydet, siden jeg begyndte at interessere mig for lymfekredsløbet som medicinstuderende midtvejs i uddannelsen,” siger Niklas Telinius.
Legatet blev overrakt fredag den 12. december 2014 på Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger

Professor, dr.odont. Bente Nyvad
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi
Mobil: 2464 3511
bente.nyvad@odont.au.dk

Læge, ph.d, Niklas Telinius
Aarhus Universitet, Klinisk Institut
Mobil: 3023 8533
telinius@me.com