Health-forsker belønnes med prestigebevilling

27 af Danmarks førende forskere modtager Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. En af dem er Christian Brix Folsted Andersen fra Health.

Lektor og ph.d., Christian Brix Folsted Andersen fra Health modtager en af de eftertragtede Sapere Aude-bevillinger.
Lektor og ph.d. Christian Brix Folsted Andersen fra Health modtager en af de eftertragtede Sapere Aude-bevillinger.

Kun de dygtigste forskere slipper gennem nåleøjet og modtager en af de prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger. Det er nu lykkedes for lektor og ph.d., Christian Brix Folsted Andersen fra Health.

Bevillingerne skal udvide videnskabens horisont inden for samtlige faglige hovedområder. Og Christian Brix Folsted Andersens fagområder dækker medicinsk biokemi, molekylær biologi og biofysik.

I interviewet herunder kan du læse mere om Christian Brix Folsted Andersen og hans forskning.

Forskningsprojekt

Strukturel karakterisering af hæmoglobin receptorer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Lige siden min første introduktion til proteiner på studiet i molekylærbiologi på Aarhus Universitet har jeg været dybt fascineret af disse komplekse molekyler og de processer, de styrer både inden- og uden for cellerne. Helt essentielt for proteinernes funktion er deres tredimensionelle opbygning, og jeg besluttede tidligt i studieforløbet, at jeg ville forske netop inden for strukturbestemmelse af proteiner.

En nøjagtig bestemmelse af proteinernes struktur giver et væld af informationer, der blandt andet kan forklare de molekylære mekanismer bag genetiske sygdomme og i nogle tilfælde også anvendes som udgangspunkt i udviklingen af nye behandlingsformer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Målet med projektet er at karakterisere cellulære receptorer, der genkender og optager hæmoglobin. Hæmoglobin er et livsvigtigt protein på grund af dets evne til at binde og afgive ilt, men samtidig kan hæmoglobin også være skadeligt for kroppen, hvis det frigives fra de røde blodlegemer i blodbanen. Derfor har mennesket udviklet en sofistikeret sikkerhedsmekanisme i form af bl.a. en receptor på makrofagceller, som er i stand til at indfange og transportere hæmoglobinet ind i cellen. Inde i cellen neutraliseres det skadelige hæmoglobin.

En tilsvarende hæmoglobin receptor findes på overfladen af parasitter, som forårsager sovesyge i Afrika. Når parasitten inficerer mennesker, bruger den receptoren til at ”stjæle” hæmoglobin fra blodbanen for at udnytte det i sit eget stofskifte. Projektet vil ikke kun give en grundlæggende forståelse for, hvordan receptorerne fungerer, men også opbygge en platform til udvikling af nye lægemidler mod sovesyge.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en kolossal ære at blive optaget i Sapere Aude-programmet og samtidig en stor anerkendelse af mine tidligere forskningsresultater. Optagelsen giver mig mulighed for at etablere og lede en forskningsgruppe bestående af en postdoc, to ph.d.-studerende og en laborant; udføre laboratoriearbejde; samt opbygge et internationalt netværk, der vil styrke min forskning fremover. Samtidig forbedrer det også mine muligheder for at tiltrække nye studerende og bevillinger til andre projekter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Tranbjerg sammen med min kone Ida og vores søn Bertram på 3 år. Som relativt nye ejere af et parcelhus fra 70’erne bruger jeg en stor del af fritiden på utallige ”gør det selv”-projekter. Jeg nyder også et ugentligt slag hockey med vennerne.       

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hjørring, student fra Hjørring Gymnasium og bopæl i Aarhus Kommune.

Forskningsprojektets titel

Structural characterization of Haptoglobin-Hemoglobin receptors.

Yderligere oplysninger

Lektor og ph.d. Christian Brix Folsted Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Telefon: 3026 4855
cbfa@biokemi.au.dk


Læs mere om Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger.