Ny professor forfølger kræftbehandlingens bivirkninger

Henrik Schrøder styrker de næste fem år sin forskning i alvorlige bivirkninger ved behandling af kræft hos børn og unge. Det sker i et nyoprettet professorat på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

De næste fem år skal Henrik Schrøder forske i bivirkninger ved kræftbehandling til børn. Han er netop blevet ansat i et professorat på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Pædiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital

Henrik Schrøder forsker blandt andet i infektioner i blodbanerne som bivirkning af kemoterapi. Blodforgiftning rammer især børn, der bliver behandlet med kemoterapi for leukæmi. I værste fald kan det koste børnene livet, da de som regel  har svækket immunforsvar som følge af sygdom og behandling

Halvdelen af blodforgiftningerne udgår fra børnenes centrale venekateter. Brugen af centrale venekatetre er derfor også et naturligt fokus for Henrik Schrøders forskning.  

Professoratet finansieres af Børnecancerfonden og starter første januar. Dermed falder det sammen med udrulningen af en landsdækkende database over centrale venekatetre og infektioner ved behandling af kræft blandt børn og unge - bygget på Henrik Schrøders egen database på afdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det giver professoren et betydelig mere solidt grundlag for forskningen i de kommende år.

Henrik Schrøder har forsket i behandlingen af børnekræft i mere end to årtier. Han var med til at oprette Dansk Børnecancer Register, der er en landsdækkende klinisk kvalitets- og forskningsdatabase, som rummer store muligheder for forskning inden for kræft hos børn..

Henrik Schrøder har været en af drivkræfterne bag Dansk Børnecancer register, som han også er formand for.

Yderligere oplysninger

Professor Henrik Schrøder
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Pædiatrisk Afdeling
Direkte telefon: 7845 1422
henrik.schroder@clin.au.dk