Prostatakræft: Nyt kontrolsystem kan aflaste ambulatorierne

Undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet er det første forsøg på at ændre på det traditionelle kontrolsystem for kræftpatienter i Danmark.

Det er muligt at ændre på fastgroede rutiner i sundhedsvæsenet, viser undersøgelse.

Patienter med prostatakræft behøver ikke altid gå til kontrol på hospitalet. Hver femte patient, der i dag går til kontrol på et sygehus-ambulatorium, kan i stedet gå til deres praktiserende læge – og dermed aflaste ambulatorierne.

Det viser en ny undersøgelse, som forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet har udført i samarbejde med patienter, praktiserende læger og hospitalslæger i Region Midtjylland.

Undersøgelsen er publiceret i Danish Medical Journal og er det første forsøg på at ændre på det traditionelle kontrolsystem for kræftpatienter i Danmark.

Fastgroede rutiner kan ændres

”Undersøgelsen viser, at det er muligt at ændre på fastgroede rutiner og på kvalificeret vis inddrage almen praksis i kontrollen af patienter med kræft”, siger praktiserende læge, professor dr. med. Flemming Bro fra Forskningsenheden for Almen Praksis.

”Og der er ingen grund til at tro, at det ikke også kan ske på andre områder. Men det kræver, at både patienter, afdelinger og praktiserende læger er med til at bestemme, hvordan det foregår.”


Fakta:

  • Alle urologiske afdelinger i Region Midtjylland var med i undersøgelsen.
  • I alt 2.585 patienter med færdigbehandlet prostatakræft mødte op til kontrol på hospitalerne. Ud af dem mente lægerne, at tre ud af 10 fra et fagligt synspunkt kunne følges mindst lige så godt hos den praktiserende læge, som på sygehuset.
  • To ud af tre patienter tog i mod tilbuddet; 96 pct.var efterfølgende trygge ved denne ordning.
  • De urinvejskirurgiske afdelinger fik frigjort, hvad der svarer til én måned i ambulatorierne.
  • Læs undersøgelsen i Danish Medical Journal.

 


Yderligere information:

Praktiserende læge og professor, dr. med. Flemming Bro

Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet.

Direkte telefon:  6167 0071

fbro@alm.au.dk