2023-regnskab: “Det er et virkelig godt resultat for AU”

Aarhus Universitet får et overskud på 262 mio. kroner i regnskabet for 2023. Det skyldes primært afkast fra investeringer, men også en bedre balance i driften. Særligt det gode driftsresultat roser bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte.

Foto: Nicolai Hildebrand / AU Foto

Pilene pegede i en god retning, da Aarhus Universitets bestyrelse i slutningen af 2023 blev præsenteret for det foreløbige estimat for den økonomiske udvikling i det forgangne år. Det lå i luften, at økonomien ville få et markant løft efter et usædvanligt stort underskud i 2022.

Nu er der sat to streger under de sidste tal, og de optimistiske forventninger viste sig at holde stik og blev yderligere udbygget i de sidste måneder af året. Samlet set betyder det, at Aarhus Universitet slutter året med et overskud på 262 mio. kroner.

Der er to overordnede faktorer, der har påvirket denne meget positive udvikling. Et væsentligt bedre driftsresultat end forventet er den ene. I budgettet for 2023 var forventningen, at driften ville give et underskud på 31 millioner kroner. Det er vendt til et plus på 76 millioner kroner. Altså en positiv afvigelse på godt 100 millioner kroner. Hovedforklaringerne er, at energipriser og inflation ikke udviklede sig som frygtet, samt at der på universitetet har været en generel tilbageholdenhed ovenpå et økonomisk vanskeligt 2022.

Bestyrelsen roser indsatsen

Bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte understreger, at Aarhus Universitet på de indre økonomiske linjer har ydet en bemærkelsesværdig indsats i 2023.

“Universitetet har reageret resolut og løst opgaven med at skabe balance i den grundlæggende drift. Det må vi bare rose organisationen for. Det var en opgave, bestyrelsen pressede på for at få løst, og det mål er nået. Det er ganske enkelt flot,” siger hun.

Den anden faktor, der markant har påvirket årsresultatet positivt, er universitetets lovpligtige investeringer, som i 2023 gav et afkast på 187 mio. kroner. Investeringsafkastet var skønnet til 40 millioner, men både aktie- og obligationskurser bevægede sig betragteligt opad i den sidste del af 2023.

”Også her ser vi en meget glædelig udvikling for universitetet. Alt i alt blev 2023 et økonomisk godt år,” understreger Birgitte Nauntofte.

Driftsresultat plus investeringsafkast giver det samlede årsresultat på 262 millioner kroner.

Økonomien er ikke et mål, men et middel

Også rektor Brian Bech Nielsen glæder sig over den meget positive udvikling – ikke mindst set i lyset af, at det har været en stor udfordring  at opnå overskuddet på driften.

“Jeg ved, at det mange steder har været en svær opgave at få enderne til at mødes, men der er udvist stor ansvarlighed, og jeg synes, det aftvinger respekt, at vi står, hvor vi gør i dag,” siger Brian Bech Nielsen.

Han påpeger, at universitetet har udvist meget dygtig økonomistyring, og universitetets egenkapital er igen på et tilfredsstillende niveau. Det giver et langt bedre afsæt for de kommende udfordringer for økonomien. Der er dels kandidatreformen, som sektoren endnu ikke kender konsekvenserne af. Dels den igangværende campusudvikling i Aarhus. Begge dele bidrager til budgetmæssige usikkerheder i de kommende år.

Der budgetteres dog med moderate overskud alle år frem til 2027. Universitetet forventer også positive investeringsafkast de kommende år, men slet ikke på niveau med 2023, og der vil fortsat være fokus på balance i driften. Altsammen for at sikre universitetet en robust økonomi som afsæt til at realisere universitetets overordnede ambitioner, påpeger rektor:

“Vi er nu engang sat i verden for at forske, uddanne og samarbejde. Derfor er det først og fremmest med de faglige briller på, at jeg synes, vi kan glæde os over resultatet for 2023 og den stabilitet, vi har genopnået. Det betyder, at vi fortsat kan tillade os at have store ambitioner for vores samfundsbidrag.”

Udpluk fra årsrapporten:

  • Aarhus Universitets forbrug af eksterne forskningsmidler var i 2023 på i alt 2,7 mia. kroner. Det er en forøgelse på 8 pct. sammenlignet med 2022.
  • Af de eksterne forskningsmidler kom 44 pct. af midlerne fra danske private kilder, mens 39 pct. kom fra danske offentlige kilder. 12 pct. af midlerne kom fra EU. Aarhus Universitet er på 13. pladsen blandt samtlige universiteter, som har hjemtaget flest midler fra Horizon Europe.

Link til årsrapporten 2023 (pdf)