Typer af forskningssamarbejde

Når du vil samarbejde med en forsker eller forskergruppe ved Health om et specifikt projekt, findes der tre typer af samarbejde: samfinansieret forskning, rekvireret forskning eller ansættelse af en erhvervs-forsker i virksomheden.


Samfinansieret forskning

Ved samfinansieret forskning er alle parter medfinansierende. Det vil sige, at både din virksomhed, AU og eventuelle andre partnere bidrager økonomisk til projektet. Det betyder, at din virksomheds økonomiske bidrag er mindre end ved rekvireret forskning.

Til gengæld har alle involverede parter som udgangspunkt rettigheder over projektets fælles resultat. AU vil altid kunne publicere resultaterne af projektet. Tag fat i fakultetets erhvervskontakt, hvis du vil vide mere om typer af samarbejde og finansiering.


Rekvireret forskning

Man kan sammenligne rekvireret forskning med en konsulentydelse. Det betyder, at Aarhus Universitet udfører en forskningsydelse mod betaling. Din virksomheds økonomiske bidrag vil være større end ved samfinansieret forskning, fordi forskningsydelsen tilbydes på markedsvilkår.

Til gengæld har du større indflydelse på udførelsen af forskningen, ligesom du får bedre kontrol over forskningens resultater, fordi AU efter nærmere aftale kan frasige sig retten til at publicere.

En mulighed for at rekvirere forskning er at benytte Healths Core-faciliteter.


Erhvervsforsker

Hvis du vil ansætte en forsker, kan det ske i form af en erhvervs-ph.d. eller -postdoc, som gennemfører et forskningsprojekt i et samarbejde mellem din virksomhed og Aarhus Universitet.

Erhvervs-ph.d.

En erhvervs-ph.d. er en spændende mulighed for et tæt og målrettet samarbejde mellem udviklingsorienterede virksomheder og relevante forskningsmiljøer på Aarhus Universitet. Ordningen giver mulighed for at søge Innovationsfonden om tilskud til at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende, som gennemfører et treårigt virksomhedsrettet forskningsprojekt og et ph.d.-studium ved Aarhus Universitet.

En erhvervs-ph.d. tilfører virksomheden kommerciel værdi, viden og vækst og bygger bro til Aarhus Universitets forskningsmiljøer med førende faglig ekspertise, højteknologiske faciliteter og forskningsbaseret viden. Den erhvervs-ph.d.-studerende ansættes i virksomheden og indskrives ved en ph.d.-skole på Aarhus Universitet. Den erhvervs-ph.d.-studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al arbejdstiden begge steder på projektet og studiet.

Erhvervs-postdoc

En erhvervs-postdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt på et til tre år, som udføres i en virksomhed af en forsker, der har fået sin ph.d.-grad inden for de seneste fem år. Projektet skal have et klart fokus på den forretningsmæssige udvikling af virksomheden.