Efter- og videreuddannelse

Find

Uddannelsestype

Institut

IdParentNameUddannelsestypeInstitut
1 0Basiskursus i Retsmedicin 4 5
2 0BioMedical Design Fellowship Programme 4 1
3 0Mindfulness (dansk center for Mindfulness) 4 1
4 0Oral Sundhed 4
7 0Master i klinisk sygepleje 5 3
8 0 Diplomuddannelsen i oral helse 2 4
9 0 Akademiuddannelsen i odontologisk praksis 1 4
15 0 Narkotika, doping og illegale lægemidler 4 5
21 0 Internationalt korttids-kursus i ortodonti 4 4
22 0 Klinikadministration, løn, regnskab og indberetninger 4 4
23 0 Cariesdiagnostik og kalibrering 4 4
24 0 Ledningsanalgesi for tandplejere 4 4
25 0 Nyt om plast 4 4
26 0 Opbygning af traumetænder 4 4
27 0 Kvalitetsstyring på klinikhygiejnen 4 4
28 0 Oral kirurgi 4 4
29 0 Kommunal tandpleje 4 4
30 0 Laboratoriearbejde 4 4
31 0 Ortodontisk behandling 4 4
32 0 Supragingival tandrensning 4 4
33 0 Udvidet radiologi 4 4
34 0 Specialtandlæge i Ortodonti 7 4
35 0 Færdselssikkerhedsfarlige stoffer 4 5
36 0 Mistænkelige dødsfald 4 5
37 0 Vold og voldtægt 4 5
38 0 4-hændig tandbehandling og ergonomi  - øg effektiviteten og arbejdsglæden på klinikken 4 4
39 0 Tompladsordning 8
40 0 Sommerskole
6 4
41 0 Diagnostiske kriterier for temporomandibulære lidelser (DC/TMD) 4 4
42 0 Kvalitativ og kvantitativ somatosensorisk undersøgelse (QualST/QST) 4 4
43 0 Elektromyografi (EMG) 4 4
44 0 Kandidatuddannelsen i sygepleje 3 3
45 0 Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 3 3
46 0 Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab 3 1
47 0 Perfusionistuddannelsen 4
48 0 Disaster Victim Identification 4 5
  • Akademiuddannelse
  • Diplomuddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • Kurser
  • Masteruddannelse
  • Sommerskole
  • Specialtandlæge
  • Tompladsordning
  • Klinisk Medicin
  • Biomedicin
  • Folkesundhed
  • Odontologi og Oral Sundhed
  • Retsmedicin