Ledningsanalgesi for tandplejere

Tilmelding

Du kan blive skrevet på interesselisten til kurset.

Skriv til Signe Marie Viborg

Fakta

Tidspunkt:

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: Ikke fastlagt

Deltagerantal: Maks. 18

Beskrivelse

Bemærk at selv om ledningsanalgesi nu er en del af professionsbacheloruddannelsen i tandpleje, indgår denne form for analgesi ikke i tandplejerens virksomhedsområde og er derfor en uddelegeret opgave i henhold til autorisationsloven.

Kompetencer

Kurset består af teori og praktiske øvelser

Teori:

  • Reglerne for uddelegering, herunder rammedelegering
  • Anatomi og neurofysiologi
  • Komplikationer og risikopatienter
  • Lokalanalagesi: Virkning, valg af præparat, teknik. Kort brush-up om infilatraionsanalgesi, Mandibularanalgesi
  • Tuberanalgesi
  • Bedøvelse af n.palatinus major og n.incisivus

Praktisk på klinik:

  • Mandibularanalgesi
  • Tuberanalgesi

Målgruppe

Tandplejere med A-autorisation som har erfaring i infiltrationsanalgesi

Opbygning

Teori og praktiske øvelser, hvor kursisterne arbejder sammen i grupper af 3 og lærer at lægge bedøvelse på hinanden.

Pensum for kurset er bogen: J.A. Baart & H.S. Brand - Local Anaestesia in Dentistry, som er inkluderet i kursusprisen. Du får bogen tilsendt inden kurset.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding

Du kan blive skrevet på interesselisten til kurset.

Skriv til Signe Marie Viborg

Fakta

Tidspunkt:

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: Ikke fastlagt

Deltagerantal: Maks. 18

Kontakt

Helle Hornhaver

Tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse