Organisation

Det sundhedsvidenskabelige fakultet Health på Aarhus Universitet består af to stabsfunktioner og fem institutter, hvorunder forskningsenhederne er organiseret.

Den øverste leder på Health er dekanen, som også er en del af universitetsledelsen på Aarhus Universitet.

Dekanatet består af:

 • dekanen
 • to prodekaner
 • administrationschefen
 • sekretariatschefen
 • kommunikationschefen

Dekanatet arbejder strategisk med forskning, uddannelse, talentudvikling og eksterne relationer.

Fakultetets øverste ledelse. Alle væsentlige beslutninger af betydning for fakultetet – herunder økonomi, fælles indsatser og tiltag mv. bliver taget af fakultetsledelsen.

Fakultetsledelsen består af:

 • dekanen
 • to prodekaner
 • sekretariatschefen
 • administrationschefen
 • kommunikationschefen
 • fakultetets fem institutledere

Institutter:

Stabsfunktioner:

Bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til Healths institutter og centre.