Ligestilling, diversitet og inklusion

Vi vil være et fakultet med lige muligheder, og hvor alle talenter kommer i spil.

Kodeks for ligestilling, diversitet og inklusion på Health

At tænke nyt og tænke stort kendetegner vores tilgang til verden. Det forudsætter en mangfoldighed af perspektiver.

Derfor står vi sammen om følgende mål for ligestilling, diversitet og inklusion.

Vi vil:

  • fremme en kultur på fakultetet, der er inkluderende og respektfuld over for alle ansatte og studerende uanset køn, kønsidentitet, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, faglighed og socioøkonomisk status.
  • arbejde for, at ligestilling, diversitet og inklusion er lige så centrale værdier som forskningsfrihed, ytringsfrihed og åbenhed.
  • værne om fri dialog og respekt for forskellige synspunkter.
  • arbejde for den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale.
  • være et fakultet, som inspirerer til modige idéer og fri tænkning

Ligestillingsudvalg

På Health har vi nedsat et udvalg, der skal fremme initiativer, som bidrager til ligestilling mellem køn.

Udvalgets 12 medlemmer repræsenterer de studerende, det videnskabelige personale og det teknisk-administrative personale.

Ligestillingsudvalget skal bidrage til at gøre Health til et førende fakultet på ligestillingsområdet via en langsigtet kultur- og organisationsudviklingsindsats baseret på lokal kontekst, konkrete tiltag, forankring og opfølgning på tiltag i strukturer og processer, samt inddragelse af interessenter.

Udvalget mødes mindst 4 gange om året.

Rådgivningspanel for ligestilling

Ligestillingsudvalget har nedsat et rådgivningspanel, der bidrager med forskelligartede synsvinkler på implementering af ligestilling på Health baseret på praktisk og teoretisk erfaring fra universitetsverdenen og det omgivende samfund.

Panelet sammensættes af op mod 10 medlemmer, der har viden om ligestilling, herunder personer med relevante nationale og internationale kontakter og netværk.

Medlemmerne kan være interne såvel som eksterne fagpersoner fra forskellige discipliner ikke begrænset til sundhedsvidenskab.