Doktorafhandlinger

Doktorgraden er den højeste akademiske grad, der kan tildeles på et dansk universitet på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. Tildelingen af doktorgraden er udtryk for universitetets anerkendelse af, at forfatteren har vist betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og at afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.

Health kan tildele doktorgraden i:  medicin - doctor medicinae (dr. med.) og odontologi - doctor odontologiae (dr. odont.).

Hvem kan indlevere en doktorafhandling

Personer, der har erhvervet en kandidatgrad eller en ph.d.-grad inden for fagområdet har ret til at indlevere en doktorafhandling til bedømmelse. Institutionen kan tillade andre at indlevere en doktorafhandling.

Hvornår kan Health afvise at tage en doktorafhandling til bedømmelse

Health kan afvise at tage en indleveret afhandling under bedømmelse, hvis

  • det er åbenbart, at doktorgraden under hensyn til afhandlingens form eller indhold ikke kan tildeles, eller
  • der ikke ved institutionen er fagkyndige på professorniveau inden for afhandlingens emneområde, eller
  • afhandlingen tidligere har været underkastet bedømmelse med henblik på erhvervelse af doktorgraden ved en højere uddannelsesinstitution, uden at graden er blevet tildelt.