Disputatsnævnet Health

Health har siden 2019 haft et Disputatsnævn udpeget af Akademisk Råd Health. Akademisk Råds formand er født formand for nævnet. De øvrige medlemmer af nævnet er 1 prodekan og tre professorer udpeget af Akademisk Råd for en periode af 2 år. 

Nuværende medlemmer af disputatsnævnet

  • Tine Brink Henriksen, Professor og forperson
  • Hans Erik Bøtker, Prodekan
  • Ebbe Bødtker, Professor
  • Nanna Brix Finnerup, Professor
  • Peter Svensson, Professor

 Alle henvendelser til Disputatsnævnet skal foregå via mail til Health Ph.d.-administration på graduateschoolhealth@au.dk

 Disputatsnævnets opgaver 

  1. Beslutter om det indleverede materiale kan tages til bedømmelse (Bekendtgørelsen §4 stk. 2).
  2. Indstiller medlemmer til og nedsætter bedømmelsesudvalg.
  3. Foretager kontrol af, at bedømmelsesudvalgets indstilling overholder bekendtgørelsens krav til det videnskabelige niveau og indhold.