Disputatsnævnet Health

Health har siden 2017 haft et Disputatsnævn udpeget af Akademisk Råd Health bestående af Prodekan for forskning samt fire professorer udpeget af Akademisk Råd for en periode af 2 år. 

Nuværende medlemmer af Disputatsnævnet

  • Per Brøndsted Höllsberg, Prodekan for forskning og forperson
  • Hans Erik Bøtker, Professor
  • Ebbe Bødtker, Professor
  • Nanna Brix Finnerup, Professor
  • Deirdre Cronin Fenton, Professor

 Alle henvendelser til Disputatsnævnet skal foregå via mail til Health Ph.d.-administration på graduateschoolhealth@au.dk

 Disputatsnævnets opgaver 

  1. Beslutter om det indleverede materiale kan tages til bedømmelse (Bekendtgørelsen §4 stk. 2).
  2. Indstiller medlemmer til og nedsætter bedømmelsesudvalg.
  3. Foretager kontrol af, at bedømmelsesudvalgets indstilling overholder bekendtgørelsens krav til det videnskabelige niveau og indhold.