Indlevering af doktorafhandling

Når du indleverer din doktorafhandling, skal du indsende følgende materialer:

Alle materialer skal sendes til ph.d.-administrationen på Health samtidigt til adressen graduateschoolhealth@au.dk

Genindleverer du en afhandling, skal du også aflevere:

  • en redegørelse, som tydeligt beskriver hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til den første afhandling
  • indstillingen fra det oprindelige bedømmelsesudvalg. 

 Du kan indsende følgende materiale, men det bedømmes ikke:

  • Én OCR-læsbar pdf-fil med et eksemplar af din ph.d.-afhandling med de publicerede artikler eller evt. andre egne afhandlinger, som tidligere har dannet grundlag for tildeling af en akademisk grad.

Tekstlighedsscreening og antagelse til bedømmelse

Alle doktorafhandlinger, der indleveres screenes for tekstlighed. Find mere information om tekstlighedsscreening (PDF).

Der foretages desuden tekstsammenligning mellem disputatsen og en eventuel ph.d.-afhandling af samme forfatter. Resultater, der viser tekstlighed, forelægges Udvalget for Tekstlighed til afgørelse.

Hvis afhandlingen efter screeningen/sammenligningen antages til bedømmelse, nedsætter Disputatsnævnet et fagligt bedømmelsesudvalg.