Uddannelsessamarbejde

Virksomheder og enkeltpersoner fra erhvervslivet er knyttet til de sundhedsvidenskabelige uddannelser, og industrien har bl.a. været med til at udvikle et erhvervsrettet talentspor for særligt talentfulde studerende. Innovationskurser retter sig mod kommercialisering af nye produkter til sundhedsindustrien, mens erhvervs-ph.d’er bygger bro mellem forskeruddannelse og virksomhed.

Muligheder for uddannelsessamarbejde

Erhvervs-ph.d./postdoc

Et erhvervsrettet forskningsprojekt og forskeruddannelse under ét i samarbejde mellem en virksomhed, en ph.d.-studerende og universitetet. Virksomhederne søger Innovationsfonden om en erhvervs ph.d., og kandidaten søger Ph.d.-skolen.

Kontakt: Birgitte Rosenvind Eriksen, email: bre@au.dk

Erhvervsrettet talentforløb

INNO-X og Science for Society er blandt underviserne, når sundhedsvidenskabelige studerende med næse for erhverv bliver optaget på et to-årigt talentforløb, hvor erhvervslivet vægter tungt, og bl.a. innovation er på skemaet.

Erhvervsvalgfag på medicinuddannelsen

To erhvervsrettede valgfag på medicinstudiet sigter mod innovation og industri. De kommende læger øver sig i at udføre innovationsprojekter og få indsigt i, hvordan man udvikler og godkender lægemidler.

Praktik- og specialeaftaler

Studerende på Health kan få indblik i og adgang til arbejdsmarked og arbejdsliv ved at tage på praktikophold eller ved at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed eller en offentlig organisation som et led i deres uddannelse.