Tompladsordning

Hvis du har mulighed for at læse i dagtimerne, så er Tompladsordningen en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer.

Du læser enkeltfag og følger undervisningen sammen med de fuldtidsstuderende, hvor du derved får indsigt i den nyeste forskning. Du får også mulighed for at gå til eksamen i faget.

Optagelse som studerende under tompladsordningen sker under forudsætning af ledige (tomme) pladser på de pågældende undervisningshold, og at du opfylder adgangskravene til det enkeltfag, du søger om optagelse på. I henhold til deltidsbekendtgørelsen er universitetet dog ikke forpligtet til at optage studerende på tompladsordning.

Obs! Det er generelt ikke muligt at læse på på 1 semester og det er ikke muligt at læse enkeltfag på både Medicin og Odontologi under Tompladsordningen.

Fag der udbydes på Tompladsordning på Health

Se nærmere i Aarhus Universitets Kursuskatalog - her kan du finde de fag, der udbydes på Tompladsordningen.

Deltagerbetaling

Det koster 550 kr./850 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag at læse på Tompladsordningen.

Deltagerbetalingen dækker undervisning, administration og tre eksamensforsøg.

Hvis det er din arbejdsgiver, der skal betale, oplyser du det på ansøgningsskemaet.

Flere informationer og regler om deltagerbetaling

Adgangskrav

Adgangskravene til enkeltfag under Tompladsordningen er de samme som til optagelse på det heltidsstudium, som enkeltfaget indgår i - dog er der ikke krav om karakterkvotient.

Du kan finde adgangskravene til de enkelte uddannelser på Aarhus Universitets Studieguide. Adgangskravene er nævnt under beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Ansøgning

Du kan søge om optagelse to gange om året:

Ved ansøgning om optagelse til fag i

  • forårssemesteret er ansøgningsfristen 1. december
  • efterårssemesteret er ansøgningsfristen 1. juni.

Senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Omfang og tilrettelæggelse

Du kan følge enkelte fag eller kurser fra en uddannelse på tompladsordningen. Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Højst halvdelen af den normerede uddannelsestid må gennemføres på tompladsordningen, og heraf må maksimalt ét år følges på fuld tid. Kandidatspeciale kan ikke tages under tompladsordningen.

Eksamen

Du får mulighed for at gå til eksamen i de fag, du følger på tompladsordningen på lige vilkår med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende. 

Skal du bruge dokumentation for dit tompladsfag, kan du lave udskrifter fra Selvbetjeningen.

Søg tomplads

Varighed: Semestre forår/efterår

Pris: 550/850 kr. pr. ECTS-point (Optometri = 850 kr. pr. ECTS)

Næste ansøgningsfrist: 1. december 2022 - ansøgnings systemet åbner medio september

Undervisning: Dagtimer

Sted: Aarhus

ECTS-point: Varierende

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier

E-mail: evu.health@au.dk