Tompladsordning

Hvis du har mulighed for at læse i dagtimerne, så er Tompladsordningen en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer.

Du læser enkeltfag og følger undervisningen sammen med de fuldtidsstuderende, hvor du derved får indsigt i den nyeste forskning. Du får også mulighed for at gå til eksamen i faget.

Optagelse som studerende under tompladsordningen sker under forudsætning af ledige (tomme) pladser på de pågældende undervisningshold, og at du opfylder adgangskravene til det enkeltfag, du søger om optagelse på. I henhold til deltidsbekendtgørelsen er universitetet dog ikke forpligtet til at optage studerende på tompladsordning.

Obs! Det er generelt ikke muligt at læse på på 1 semester og det er ikke muligt at læse enkeltfag på både Medicin og Odontologi under Tompladsordningen.

Undtagelse er optometri hvor der kan ansøges på 1. semester

Fag der udbydes på Tompladsordning på Health

Se nærmere i Aarhus Universitets Kursuskatalog - her kan du finde de fag, der udbydes på Tompladsordningen.

Du kan afgrænse søgningen ved at vælge eksempelvis 'periode', 'institut' og 'uddannelse'.

Kursuskataloget er delt op efter fagområder, og det kan derfor være nødvendigt at se under flere forskellige fag for at finde kurser om et bestemt emne.  

Det er kun muligt at søge kurser, der er angivet som "tomplads" under kursustype.

Deltagerbetaling

Det koster 550 kr./850 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag at læse på Tompladsordningen.

Deltagerbetalingen dækker undervisning, administration og tre eksamensforsøg.

Hvis det er din arbejdsgiver, der skal betale, oplyser du det på ansøgningsskemaet.

Flere informationer og regler om deltagerbetaling

Adgangskrav

Adgangskravene til enkeltfag under Tompladsordningen er de samme som til optagelse på det heltidsstudium, som enkeltfaget indgår i - dog er der ikke krav om karakterkvotient.

Du kan finde adgangskravene til de enkelte uddannelser på Aarhus Universitets Studieguide. Adgangskravene er nævnt under beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Ansøgning

Du kan søge om optagelse to gange om året:

Ved ansøgning om optagelse til fag i

  • forårssemesteret er ansøgningsfristen 1. december
  • efterårssemesteret er ansøgningsfristen 1. juni.

Senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Omfang og regler for optagelse under Tompladsordningen

Du kan følge enkelte fag eller kurser fra en uddannelse på tompladsordningen. 

  • Studerende som er indskrevet på en heltidsuddannelse kan ikke samtidigt blive optaget på et enkeltfag under tompladsordningen, hvis enkeltfaget kan indgå i heltidsuddannelsen. 
  • Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Du kan højst læse 90 ECTS af en bacheloruddannelse og højest 60 ECTS af en kandidatuddannelse og heraf må maksimalt ét år følges på fuld tid
  • Det er ikke muligt at skrive kandidatspeciale under Tompladsordningen
  • Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med de fuldtidsstuderende, og på lige vilkår med de fuldtidsstuderende.
  • Du er ikke garanteret en plads, da optagelse forudsætter, at der er en ledig (tom) plads på de(t) søgte fag. 
  • Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet.

Eksamen

Du får mulighed for at gå til eksamen i de fag, du følger på tompladsordningen på lige vilkår med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende. 

Skal du bruge dokumentation for dit tompladsfag, kan du lave udskrifter fra Selvbetjeningen.

Søg tomplads

Varighed: Semestre forår/efterår

Pris: 550/850 kr. pr. ECTS-point (Optometri = 850 kr. pr. ECTS)

Næste ansøgningsfrist: 1. juni 2024 

Undervisning: Dagtimer

Sted: Aarhus

ECTS-point: Varierende

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, Health Studier

E-mail: evu.health@au.dk