Specialtandlæge i Ortodonti

Fakta

Varighed: 3 år

ECTS:

Der udbydes 3 uddannelsesstillinger, som finansieres af Sundhedsstyrelsen

Ansøgningsfrist: 15. december

Sted: Aarhus

Søg stillingen:Ledige stillinger (au.dk)

Videreuddannelsen kvalificerer tandlæger til at blive specialister i ortodonti og afholdes på vegne af Sundhedsstyrelsen i overensstemmelsen med regler for uddannelsen i ortodonti. Læseplanen er designet til at forberede tandlægen til den moderne kliniske praksis inden for ortodonti, samtidig med at man udvikler indsigt i grundlæggende videnskab og færdigheder i klinisk ortodonti. Uddannelsen fører til en europæisk anerkendt kandidatgrad med speciale i ortodonti.

Kursusbeskrivelse

Videreuddannelsen strækker sig over en periode på 3 akademiske år med obligatorisk fuldtidsdeltagelse. Der udbydes årligt 3 stillinger, som finansieres af Sundhedsstyrelsen. Derudover har vi 2 uddannelsesstillinger til internationale ansøgere. Særskilt ansøgning og information til de internationale stillinger findes her: Postgraduate programme in Orthodontics (au.dk)

Uddannelsen starter 1. september hvert år og slutter 31. august. Uddannelsen kombinerer kurser i grundvidenskab med klinisk og adfærdsmæssig uddannelse inden for ortodontisk pleje.

Der lægges vægt på det funktionelle aspekt af det stomathognatiske system, da det er indbyrdes forbundet med okklusion og ansigtsmorfologi. Der gives også en stærk baggrundsviden i nutidige biomekaniske begreber, som er relateret til ortodontisk mekanoterapi.

Instruktion i det didaktiske og kliniske pensum består af:

  1. foredrag, seminarer og praktiske kurser
  2. klinisk uddannelse
  3. forskning  

For at søge stillingen, som videreuddannelsestandlæge skal du udfylde og medsende Attestation for beskæftigelse med praktisk-klinisk odontologi.

Besøg på sektionen

Der er mulighed for at besøge sektionen en dag i uge 20. For yderligere information og planlægning skriv til Camilla Bonnevie camilla@dent.au.dk

Fakta

Varighed: 3 år

ECTS:

Der udbydes 3 uddannelsesstillinger, som finansieres af Sundhedsstyrelsen

Ansøgningsfrist: 15. december

Sted: Aarhus

Søg stillingen:Ledige stillinger (au.dk)

Kontakt

Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Danmark

Sekretær
Camilla Bonnevie
Mail: Ortho.postgrad.program@dent.au.dk

Kontakt

Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Danmark

Sekretær
Camilla Bonnevie
Mail: Ortho.postgrad.program@dent.au.dk