Deltagerbetaling

Hvad dækker deltagerbetalingen?

Der er deltagerbetaling på alle universitetets deltidsuddannelser. Deltagerbetalingen varierer fra uddannelse til uddannelse. Prisen fremgår under den enkelte uddannelsesbeskrivelse på vores hjemmeside.

Som deltidsstuderende betaler du (eller din arbejdsgiver) selv en del af udgifterne til undervisning, 3 eksamensforsøg og administration. Den anden del yder staten som et tilskud til universitetet i form af et såkaldt taxametertilskud.

Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester, dvs. to gange om året.

Er du tilmeldt en hel uddannelse opkræves betalingen en gang pr. semester og du vil automatisk modtage fakturaerne. Du binder dig kun for et semester ad gangen og har således mulighed for at afmelde dig undervejs.

Bemærk at deltagelse i undervisning og eksamen forudsætter, at deltagerbetalingen er registeret af Aarhus Universitet.

Deltagerbetalingen pålignes ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen efter udløbet af et finansår. Det betyder i praksis og prisen på din uddannelse kan stige i løbet af din studietid.

Min arbejdsgiver skal betale

Hvis du har lavet en aftale med din arbejdsgiver om, at denne skal betale for det forløb, du er optaget på, kan vi sende fakturaen direkte til arbejdsgiver.

Skal din arbejdsgiver betale, skal du angive dette i din ansøgning, samt udfylde de relevante oplysninger heriblandt CVR-nummer.

Er du offentlig ansat opkræver universitet deltagerbetalingen gennem en elektronisk faktura. Oplys derfor både CVR- og EAN-nummer på din ansøgning.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at deltagerbetalingen betales rettidigt, også selvom du har en aftale med din arbejdsgiver om, at det er dem, der skal betale. Er betalingen ikke foretaget rettidigt, risikerer du at miste din studieplads.

Elektronisk faktura til offentlige ansatte

Har du en offentlig arbejdsgiver, som skal betale deltagerbetalingen, så skal Aarhus Universitet sende en elektronisk faktura.

Det er derfor vigtigt, at du foruden oplysninger om arbejdsgiveren oplyser både CVR- og EAN-nummer i din ansøgning.

Kan jeg få min deltagerbetaling retur?

Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til Efter- og Videreuddannelse, Health Studier.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi har modtaget din afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Senere refusion af deltagerbetaling forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Starter din undervisning tidligere end disse to datoer vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter undervisningen er startet kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Du skal desuden være opmærksom på, at afmelder du dig efter undervisningen er startet kan du ikke få lov til at tage den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).

Særligt for studerende indskrevet under tompladsordningen:

Det er ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden, efter at deltagerbetalingen er registreret.

Det er heller ikke muligt at få deltagerbetalingen retur for en disciplin, som det senere viser sig, at du ikke skal aflægge eksamen i pga. merit.

Jeg vil gerne følge undervisningen igen

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du har betalt for et fag, men ikke har fået afsluttet det, har du tre muligheder:

1. Du kan selv læse faget op og benytte dig af de eksamensforsøg, som du har ret til, uden at du skal betale yderligere. Du har ikke ret til at deltage i undervisningen igen, og du kan ikke modtage vejledning af dine tidligere undervisere.

2. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

3. Hvis du mener, at der ligger særlige omstændigheder til grund for, at du ikke har kunnet modtage al undervisning/vejledning i det semester, du har betalt for, kan du søge det pågældende studienævn om dispensation.